Die Poel van Vuur

WAARSKUWING:

As jy nie OP HIERDIE OOMBLIK volgens die Bybel gered is nie, is jy net 'n hartklop van die Hel af. Jy is nou in die GROOTSTE GEVAAR wat bestaan in die heelal!

Jesus Christus, die Seun van God, beskryf die HEL as volg:
Die POEL VAN VUUR (die tweede dood) is:

Hel is NIE:

Hierdie lewe nie, 'n mite nie, 'n plek wat waar is net as jy daaraan glo nie, jou verbeelding nie, 'n plek waar jy met jou vriende kan partytjie hou nie of net vir mense soos Charles Manson, Adolf Hitler, bank rowers of moordenaars nie.

Wie sal gewerp word in hierdie EWIGE VUUR?

Om vergewe te word en die EWIGE MARTELING te ontvlug:

Bekeer jou van jou sondes en plaas 100% van jou VERTROUE in Jesus Christus vir jou siel se redding (Luk. 13:3,5; Hand 20:21; 26:20). Streef altyd daarna om 'n skoon gewete te hÍ (Hand 24:16). Volg Hom sonder skaamte in hierdie sondige geslag (Mark. 8:38). "Want ons het deelgenote van Christus geword, AS ons net die begin van ons vertroue TOT DIE EINDE toe onwrikbaar vashou" (Heb. 3:14). Skakel die TV af, lees en herlees die Nuwe Testament en pas jou gedrag en jou waardes daarvolgens aan. Glo die Bybel meer as enigiets wat jy geleer is! Die Bybel is die FINALE OUTORITEIT en is GEHEEL EN AL VOLDOENDE vir alles wat God wil hÍ jy moet weet, insluitende jou redding (2 Tim. 3:15-17). Jou EWIGE BESTEMMING in hemel of hel hang af van wat jy maak met die boodskap van die Bybel. Die mense wat op hierdie oomblik in die Hel is sal alles gee net om 'n kans soos hierdie te kan hÍ om gered te word. Moenie dat hierdie kans verbyglip nie! Berei jou VANDAG voor vir jou dood. MŰre mag te laat wees. Vra Jesus nou vir vergifnis en volg Hom met jou hele hart tot jou dood toe.

Jesus Christus is die ENIGSTE Verlosser, Middelaar, Hoop en Weg tot die Vader. As jy Hom verwerp of wegdraai van Hom en Hom nie meer volg nie, sal jy sekerlik nie die Hel ontvlug nie. As jy een keer gered was, maar jy het jou rug op God gekeer, bekeer jou en keer terug na die Vader (Luk. 15:24,32). Jy KAN NIE van die ewige vuur gered word deur kerklidmaatskap, deur 'n "goeie persoon" te wees, water doop, onderhouding van die Saterdag Sabbat, die Tien Gebooie, Maria, ens, nie. Die BYBEL ALLEEN is God se Woord - nie tradisies, die Boek van die Mormone, Koran, Bhagavad-Gita, Avesta, Angas, ens, nie. Daar is GEEN reÔnkarnasie, vaevuur, tweede kans of uitwissing van die goddelose nie.

Verlaat Jou Sondes - VERTROU CHRISTUS Vandag!

Die Hemel:

Dit is waar en dit kan joune wees!

Die Here Jesus het vir die voormalige dief, wat hom bekeer het en vergifnis gevind het, gesÍ, "Voorwaar Ek sÍ vir jou, vandag sal jy saam met My in die PARADYS wees" (Luk. 23:43).

Hoe is die Hemel?
Hoe kan JY Hemel toe gaan wanneer jy sterf?

Hoe belangrik is JOU redding?

Die Ewige Lewe is baie meer belangriker as geld, 'n liefdesverhouding, vriende, roem, populariteit, mag of om die hele wÍreld te win. Moenie jou siel verbeur vir hierdie dinge nie (Mark. 8:36). Jou redding is net so BELANGRIK as wat die EWIGHEID lank is! Jou getrouheid aan Christus nou (of tekort daaraan) sal jou beÔnvloed 'n honderd jaar van nou en tot in alle ewigheid. Mense het al tyd in die tronk spandeer, hul werk, eggenote, vriende, familie, materiŽle besittings, lewens, ens. verloor om gered te word en om hulle redding te behou. Jy mag dalk dieselfde prys betaal voordat jou lewe, wat 'n "toets" is, verby is (Op. 2:10,11)! Jy is besig om te stry vir die ewigheid - vir jou ewige siel en die siele van ander! Kom na God op Sy terme en bly getrou aan Hom.

Dit is die mees belangrikste ding wat jy ooit sal doen in hierdie lewe. Jesus het gesÍ, "Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sÍ Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal NIE in staat wees NIE" (Luk. 13:24). Hou jou rein (1 Tim. 5:22), van afgode (1 Joh. 5:21), bewaar jou vlekkeloos van die wÍreld (Jak. 1:27), en onthou jou van elke vorm van kwaad (1 Thess. 5:22). Wees los aan die dinge van hierdie lewe, want hulle is almal net tydelik. Weerstaan sondige versoekings.

WEES OP JOU HOEDE teen VALSE LERAARS (Jehovah Getuies, Mormone, ekumeniese leiers, ens.). Moet ook nie alles aanvaar wat jy hoor van Christelike TV programme, radio, kansels of Christelike boeke nie! Baie van wat deur hierdie kanale geleer word is gedeeltelik waar en gedeeltelik VALS. Sommige is PURE GIF vir jou siel. Kontroleer alles wat jy hoor of lees met die Skrif in konteks. As dit nie in die Bybel gevind word nie, verwerp dit! Vergelyk Skrif met Skrif en neem alles wat die Bybel sÍ oor 'n spesifieke onderwerp in ag. Kry 'n goeie, betroubare en maklik leesbare Bybelvertaling in die hande. Bestudeer dit vir JOUSELF. Moenie op ander mense se interpretasie vertrou nie.

Jesus het gesÍ, "My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen" (Luk. 8:21). Die Apostel Paulus het gesÍ:, "Die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig" (Gal. 5:24). Hulle wat werklik die Koninkryk binnegaan word beskryf as "Sy geroepe, uitverkore en GETROUE VOLGELINGE" (Op. 17:14). Moenie Christus verloŽn nie of Hy sal jou ook verloŽn (Mat. 10:33). Sien 2 Pet. 1:5-10. Lees, oordink, memoriseer en GEHOORSAAM DIE SKRIF, veral die Nuwe Testament.

Soek die DINGE DAARBO!