O SUTĂ  ZECE OBIECŢIUNI LA DOCTRINA OSAS

                                DIN CARTEA

     THE  BELIEVER’S CONDITIONAL SECURITY                     

                                                         De Daniel D. Corner 

                       

                                                             Evangelical Outreach

                                      P.O.Box 265, Washington, PA 15301

                                                        (724) 632-3210

                                                   evangelicaloutreach.org

 

                                                                    

 

 

 

 

    CUVÂNT DIN PARTEA TRADUCĂTORULUI

 

Anul trecut am primit de la un prieten cartea Dr. Charles Stanley intitulată “Eternal Security”, ediţia 1990.  M-am bucurat foarte mult când am primit această carte, deoarece predicile Dr.Stanley mi-au plăcut mult fiindcă erau optimiste şi încurajatoare, în sensul că pune un accent foarte mare pe dragostea infinită a lui Dumnezeu –Tatăl, şi pe jertfa desăvârşită a Domnului nostru Isus Hristos de la Calvar.

Citind însă cartea aceasta, am rămas cu un gust amar, deoarece am observat că se abate de la adevărul Biblic.

În paranteză doresc să fac o precizare, nu sunt telog ci un simplu creştin, crescut de când am venit pe lume în biserică şi educat în spiritul conservativ al adevărului  Biblic, şi dacă îndrăznesc să-mi spun părerea în legătură cu această carte, nu o fac din ură pentru Dr.Stanley pe care oricum îl iubesc, ci de dragul a millioanelor de tineri care pot cădea uşor în mrejea  învăţăturii “Odată salvat, Totdeauna salvat” sau OSAS, cum o numesc ei în limba engleză (“Once saved, Always saved.”)  Mesajul OSAS constituie o licenţă pentru păcat fiindcă le spune ascultătorilor că odată ce au crezut în Domnul Isus sunt salvaţi şi vor merge în Împărăţia lui Dumnezeu, indiferent de faptele lor  bune sau rele pe care le fac ulterior.  Chiar dacă devin necredincioşi şi se leapădă de Domnul Isus, chiar dacă trăiesc în cele mai urâte şi imorale păcate şi nu se mai pocăiesc, ei tot vor ajunge în cer.  Ba mai mult decât atât, susţinătorii acestei doctrine false spun că şi dacă se sinucide un credincios, el tot va fi iertat şi primit în cer.

Cartea lui Stanley face parte din numărul mare de cărţi scrise în spiritul  învăţăturii OSAS.  Dau aici numai câteva exemple din multele afirmaţii ale autorului, pe care eu le socotesc că sunt mai puţin Biblice.

  De exemplu:

1- Dacă sfinţirea este o condiţie ca să fii iubit de Dumnezeu, înseamnează că Dumnezeu nu poate iubi necondiţionat. (Pg.12)

2-   Creştinul care încearcă să menţină relaţia cu Dumnezeu prin faptele lui bune, este un creştin fragil.  (Pg.13)

3-   Dacă Dumnezeu ne cere o loialitate necondiţionată, atunci cum pote El să aibă faţă de noi o loialitate condiţionată. (pg.42)

4- Numai păcatul singur nu te poate duce în iad. (pg.67)

5-   Nici chiar acei care şi-au pierdut credinţa, dacă au fost odată salvaţi, nu vor merge în iad. (pg.74)

6-   Dumnezeu nu ne cere să avem o atitudine constantă de credinţă ca să fim salvaţi, El ne cere “numai un act de credinţă”.  Salvarea este permanentă!  Permaneţa ei, nu este condiţionată de permanenţa credinţei. (pg.80)

7-   Dacă cineva trebuie să continuie să creadă în scopul ca să-şi păstreze mântuirea, atunci, aceasta nu mai este un dar. (pg.86)

8-  Dacă menţinerea credinţei este necesară pentru păstrarea mântuirii, atunci, eu trebuie să fac fapte bune ca să-mi păstrez credinţa, ca nu cumva să-mi pierd măntuirea şi dacă trebuie să fac fapte bune, atunci cum aş putea evita concluzia că eu sunt salvat prin faptele mele? (pg.87)

9- Biblia nu-ţi spune să întreţii credinţa, numai să crezi (pg.88)

10-  Mânturea nu se pierde!  N-am făcut nimic ca s-o căştigăm, nu putem face  nimic ca să o pierdem. (pg. 90)

11-  (Interpretarea  textului de la 2 Tim. 2:11-13).  Necredinciosul nu va  pierde  mântuirea, numai că va avea un loc mai modest în cer şi nu i se va da onoarea să participe la conducere…Dacă Hristos l-ar nega, s-ar nega pe sine, din cauză că noi  suntem mădularele Lui.  (Pg. 93-94)

12-  Dacă introduci sfinţenia credincioşilor în procesul mântuirii, înseamnează că diminuezi din sfinţenia lui Dumnezeu. (pg.103)

13- Făcând fapte  bune depreciezi sfinţenia lui Dumnezeu (pg.105)

14-  Ultimul destin al omului nu este cerul, ci pământul.  Cerul este pentru  noi numai o haltă de şedere temporară.  (pg.107)

15-  Odată ce ai fost mântuit nu se mai pune problema unde mergi, ci numai ce răsplată vei primi. (pg.118)

16-  Întunerecul de afară (Outer darkness) va fi în Împărăţia lui Dumnezeu.  Acesta nu va fi etern, ci numai pentru o vreme, după care Dumnezeu îi va mângâia pe cei care au fost aruncaţi acolo.

17- Mlădiţele care nu aduc roade,  nu sunt aruncate în foc, ci numai puse la o parte.  (pg.130)

18- În cazul galatenilor, căderea din har nu înseamnează pierderea mântuirii lor, ci numai schimbarea metodei de a fi salvaţi prin sistemul legii (deci prin fapte).  Galatenii nu şi-au pierdut mântuirea, ci numai libertatea. Căderea din Har (Căderea din sistem), nu înseamnă căderea în păcat, ci mai degrabă înseamnează a cădea într-o eroare.

        Creştinul poate să cadă din Har, însă nicodată nu-şi pierde mântuirea  (pg.140-141).

 

După ce am citit această carte şi alte scrieri în legătură cu doctrina OSAS, şi nu ştiam ce să mai cred!  Dar Domnul mi-a trimis o altă carte care se  intitulează :  “THE BELIEVER’S CONDITIONAL SECURITY”, de Daniel  D, Corner, carte plină de adevăr şi înţelepciune, pe care am citit-o cu mult interes confruntând tot ce spune autorul în ea cu Biblia în mână, ca să mă conving dacă spune adevărul sau nu.

Citind-o, mi-am dat seama că acestă carte este de mare valoare spirituală, fiindcă pune în discuţie prin contrast ambele doctrine; respectiv doctrina OSAS, cu doctrina Biblică a credincioşilor conservativi.  De aceea, cred că această carte ar trebui să fie pe masa fiecărui  pastor si a oricărui învăţător de şcoala duminicală pentru studiu.

Oricum, când am studiat această carte şi am ajuns la capitolul 16, care se intitulează,  “We Demolish Arguments”  şi răspunde la 110 obiecţiuni ale OSAS-lui, am fost surprins că a răspuns şi obiecţiunilor pe care le-am făcut eu din cartea Dr.Stanley, şi atunci mi-am zis: Ce bine ar fi dacă s-ar găsi cineva care să vrea să traducă acest capitol în limba noastră română pentru al citi şi cei ce nu cunosc limba engleză.

Şi fiindcă, deşi am discutat cu mai multe persoane despre acest gând, şi nici una nu s-a oferit să se apuce de lucru, m-am  hotărât să fac o încercare şi să-l traduc eu, sperând că într-o zi cu soare mult, se va găsi un credincios, care dându-şi seama de pericolul ce pândeşte milioanele de tineri ce îmbrăţişază această învăţătură, va traduce toată Cartea The Believer’s Conditional Security pentru binele românilor de pretutindeni.

 

                              MOISE ŞIPA , CA. SUA.  Anul 2004.  

 

Notă explicativă:

Deoarece termenul OSAS (Once saved, Always saved), din limba engleză devine din ce în ce mai mult cuvânt internaţional, am găsit de bine să-l folosesc şi eu în această traducere, sperând să fiu înţeles de cititorii noştri români care nu cunosc limba engleză că prescurtarea OSAS înseamnează  “ODATĂ SALVAT, TOTDEAUNA  SALVAT !”

 

 

 

CAPITOLUL 16 

     

DIN CARTEA “THE BELIEVER’S CONDITIONAL SECURITY” ,       

De Daniel D. Corner

 

“Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria.” 2 Petru 3 : 17

 

“Cercetaţi ce este plăcut înanitea Domnului şi nu luaţi deloc  parte la lucrările  neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osândiţi-le. Efeseni 5 :10-11

 

“Prea iubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre  mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru  totdeauna.  Căci s-au strecurat printre  voi  unii oameni scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul  nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos.” Iuda 3-4

 

 

NOI DEMOLĂM ARGUMENTELE 

(sau : Noi rasturnăm izvodirile minţii)

 

Titlul acestui capitol provine din îngrijorarea Apostolului Pavel de situaţia tipică vieţii creştine din primul secol, cînd a scris corintenilor:

 

“Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.  Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva  cunoştinţei lui Dumnezeu ; şi orice gând îl facem rob al ascultării de  Hristos “    ( 2Corint.10:4-5 ).

 

În altă parte a  Bibliei aflăm că Ap. Pavel  a stat de vorbă cu oamenii şi le-a explicat adevărul din Scripturi (Fapte 17:2).  El nu numai că nu a ignorat argumentele oponenţilor săi, dar i-a şi confruntat direct, combătându-le afirmaţiile cu Scripturile, urmare a carui fapt le-a demolat argumentele.

Capitolul pe care tu eşti pe punctul de al citi, se referă în întregime la acest lucru.  El citează şi examinează îndeaproape peste o sută de argumente expuse de avocaţii OSAS.

Aceste argumente ale susţinătorilor OSAS sunt prezentate fie exacte, ori în esenţa lor, aşa cum le-am obţinut în decursul anilor pe cale verbală sau în formă scrisă.  Ele sunt socotite ca cele mai bune argumente de susţinere a învăţăturii  OSAS.

Înainte de a citi acest capitol, a-şi dori să-ţi aminteşti tot timpul de aceste două porunci :

 

“Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este  bun” ! 1 Tim. 5 :21.

 

Aceasta înseamnează că este responsabiltatea noastră să verificăm orice fel de învăţătură, să vedem dacă are suport Biblic sau nu, şi în caz că învăţătura este conform Bibliei s-o acceptăm şi s-o susţinem, iar în caz contrar s-o respingem.

Ca să  putem fi siguri care este adevărul, trebuie să luăm în considerare armonia tuturor pasajelor scripturale în legătură cu subiectul respectiv.

În alte cuvinte, deoarece Biblia nu se contrazice niciodată, dacă o  învăţătură nu este solid învăţată şi susţinută dela un capăt pănă la celălat al Sfintelor Scripturi, aceasta nu poate fi corect interpretată.  Noi trebuie atunci să respingem aceea opinie şi să stăm fermi de partea adevărului,

Gândiţi-vă că acest lucru este de foarte mare importanţă, deoarece noi tratăm cu o problemă care are repercusiune eternă.

Argumentele cele mai comune ale OSAS sunt citate în prima parte  a listei lor.  Următoarele argumente sunt folosit de milioane de oameni de pretutindeni în lume, cu scopul de a sprijini această învăţătură.

Întrebarea se pune: Sunt argumentele lor solide ori sunt în realitate distorsiuni intenţionate ale Sfintelor Scripturi, presupuneri neîntemeiate etc., care trebuiesc respinse?  Tu trebuie să-ţi răspunzi ţie însuţi la întrebarea acesta!      

                      

                    

Obiecţia OSAS nr.1

 

Isus a zis: “Eu le dau viaţa veşnică,  în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” Ioan 10:28.

Prin urmare, dacă odată ce am  primit viaţa veşnică, mai susţinem că o putem pierde, îl facem pe Hristos mincinos .

Observaţi o triplă promisiune aici, în legătură cu securitatea oilor lui Dumnezeu.

-         În primul rând, Christos dă oilor sale viaţa veşnică. 

-         În al doilea rând, le întăreşte promisiunea că în veac nu vor pieri,

-         In al treilea rând, că nimeni nu le va smulge din mâna Sa.*

(* John R. Rice, Can A Saved Person Ever Be Lost? p.21)

 

 

 

 

Replica autorului conservativ (Răspuns)

Versetul de la Ioan 10:28 face o promisiune minunată şi adevărată, însă acest verset trebuie înţeles aşa cum Domnul Isus  l-a spus în context.

Ca să discernem adevărul, noi trebuie să examinăm versetul 27 cu grijă şi să-l corelăm cu versetul 28.  În versetele acestea, Domnul Isus a spus: 

“Oile Mele ascultă glasul Meu;  Eu le cunosc şi ele vin după Mine” (v.27).

“Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea” (v.28).

Acest verset descrie clar tipul de persoane care nu vor pieri în veac, aşa cum sunt menţionate în versetulul următor! Domnul Isus spune că oile Lui Ii ascultă vocea, El le cunoaşte, şi ele Il urmează.

Cuvântul a urma, este la prezentul continuu, ceea ce implică o acţiune continuă şi nu de moment.

În alte cuvinte, atâta timp cât noi rămânem credincioşi şi Il urmăm permanent pe Hristos, El întradevăr ne asigură că, în veci nu vom pieri, aşa cum spune în vers. 28.  Să nesocoteşti vers. 27, înseamnă să scoţi din context vers. 28 şi să distorsionezi învăţătura Domnului Isus.

Promisiunea că niciodată nu vor pieri aşa cum este citată în vers. 28, nu există nicăieri în Biblie pentru acei credincioşi care refuză să-L mai urmeze pe Christos şi să asculte de glasul Său.

De exemplu, Apostolul Pavel a ştiut despre văduvele care I-au întors spatele lui Christos şi au început să-l urmeze pe Satan (1Timotei 5:11-15).  El a ştiut dinainte că aceasta se poate întâmpla, şi aşa s-a şi întâmplat. Spre deosebire de mulţi teologi din zilele noastre, Pavel nu a spus niciodată despre femeile acelea, că ele nu au fost nici când mântuite, şi de aceea au părăsit pe Christos şi au început să-l urmeze  pe Satan.

Să citeşti în versetul 28 din Ioan 10 cuvintele „în orice circumstanţă”, după cuvintele; “în veac nu vor  pieri”, înseamnează să denaturezi mesajul sfânt.

Domnul Isus nu a inclus aceste cuvinte în promisiunea pe care a făcut-o aici, şi nici noi, nu trebuie să facem acest lucru.

Descrierea pe care o face Domnul Isus despre oile Sale, arată clar că securitatea citată în cele două versete, este condiţionată.

Toate aceste argumente, resping afirmaţia învăţăturii OSAS  ( odată ce ai fost salvat, eşti salvat pe veci) dovedită de ei cu vers. 28, despre care dânşii spun că este pasajul cel mai relevant al “eternei securităţi” din  Scriptură…**

(** Robert Gromacki, Salvation Is Forever p.75).

 

 

Obiecţia  nr. 2

 

Domnul Isus a spus:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică ” (Ioan 3:16,).

Domnul Isus a zis nu va pieri!  Aceasta afirmă OSAS.

 

 

Răspuns:

Cuvântul a crede, din Ioan 3:16, este în acest caz la prezentul continuu.  De aceea, promisiunea Domnului Isus că nu vor pieri, a fost făcută numai acelora care cred în continuu în El.  Acest verset nu se referă la aceia care cred pentru o vreme şi apoi cad din credinţă, aşa după cum Domnul Isus a menţionat în Luca 8:13: “Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă, sunt aceia cari, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.”

Potrivit cu învăţătura Domnului Isus, o persoană poate crede cu adevărat şi primi viaţa spirituală, dar aceasta nu înseamnează că persoana aceea va continua tot timpul să creadă.  Astfel de persoană care va înceta, după o vreme să mai creadă în Domnul Isus, nu este amintită în Ioan 3:16, dar este amintită în Ioan 3:18, care spune:

“…cine nu crede, a şi fost judecat…”

La urma urmei, acelaşi Isus care ne-a dat Ioan 3:16, ne-a dat de asemenea şi Matei 10:22, care declară că noi trebuie să răbdăm până la sfârşit, dacă vrem să fim mântuiţi. 

 

 

Obiecţia nr. 3

 

Prietenia noastră cu Dumnezeu poate suferi din cauza păcatului, dar relaţia de înrudire ca şi fiu nu poate suferi niciodată.

 

 

Răspuns:

Ca şi fii adoptaţi (Efes.1:5), noi putem slăbi în credinţă (Luca 8:13), putem pierde partea noastră de moştenire din Împărăţia lui Dumnezeu (Galat. 5:21), putem fi lepădaţi de Hristos (Mat.10:33), putem pierde partea noastră de moştenire din Noul Ierusalim (Apoc. 22:19), putem muri  din cauză că am ales să trăim potrivit cu firea noastră păcătoasă, şi ca şi fiul risipitor, putem deveni morţi spiritual (Luca 15:24).

Toate acestea descriu în mod evident pierderi mult mai mari decât doar prietenia noastră cu Dumnezeu (ori răsplata), aşa după cum le-ar place unora să creadă.

 

 

Obiecţia nr.4

 

Putem noi fi născuţi din nou, de mai multe ori?

 

 

Răspuns:

Întrebarea dacă noi putem fi născuţi din nou şi a doua oară după ce odată am fost mântuiţi, este o întrebare retorică, care îi face confuzi pe mulţi.

Să fii născut din nou, înseamnă acelaşi lucru cu a crede în Domnul Isus şi a fi mântuit (Ioan 3:3-18).  Dar dacă cineva îşi pierde credinţa în Domnul Isus, şi pe urmă începe să creadă din nou, el va fi întradevăr salvat din nou, aşa după cum Rom.11:23, declară acest lucru.

Amintiţi-vă de asemenea de fiul risipitor care a devenit viu din nou, după ce s-a căit de ce a făcut, şi s-a întors smerit la tatăl său (Luca 15:24,32).

 

 

Obiecţia nr.5

 

Credincioşii, care au fost odată salvaţi cu adevărat, vor răbda cu credincioşie până la sfârşit şi niciodată nu vor urma pe altul decât pe Hristos.

 

Răspuns:

Aceasta nu este adevărat, deoarece Regele Saul, Regele Solomon, Apostolul Iuda Iscarioteanul, ucenicii nenominalizaţi din Ioan 6:66 şi cu siguranţă mulţi alţii dealungul secolelor, n-au rămas credincioşi până la sfârşitul vieţii lor.

 

 

 

 

Obiecţia nr 6

 

În Evanghelia după Ioan 5:24, Domnul Isus a spus: 

“Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”

Versetul spune clar că nu poate fi condamnat.  De aici se deduce că omul credincios nu-şi poate pierde salvarea lui!

 

 

Răspuns:

Din nou, cuvântul a crede din Ioan 5:24, este la prezentul continuu!  De aceea, Domnul Isus spune aici că noi trebuie să credem în continuu în Dumnezeu Tatăl, care mărturiseşte despre El.  Aceasta implică faptul că Domnul Isus trebuie să fie punctul central al încrederii noastre, pentru mântuirea sufletelor  noastre.  Vezi Matei 17:5 şi Ioan 14:6.

Noi nu vom fi niciodată condamnaţi, atâta vreme cât ascultăm de Domnul Isus, Ii suntem supuşi, avem încredere deplină în El şi-I suntem loiali în  procent de 100%.

 

 

Obiecţia nr.7

 

-Apostolul Pavel a crezut că un credincios poate fi imoral din punct de vedere sexual şi în acelaşi timp şi salvat, după cum spune la 1Cor.5:5.

-Omul, care a păcătuit cu soţia tatălui său, deşi a făcut un păcat teribil, nu şi-a  pierdut  mântuirea  prin aceasta faptă oribilă.*

(‘ David Hunt, The Berean Call, Jully 1996 pg 3)

-În ciuda păcatului preacurviei, Pavel totuşi la etichetat pe înfăptuitor ca om salvat.** 

(**Gromacki, Salvation is For ever, pg.138)

-Câţiva teologi au considerat 1Cor.5:5 că cel mai reliefant verset din Biblie, care dovedeşte că odată ce ai fost salvat, eşti salvat pentru totdeauna şi eu nu voi dezagreia cu acest fapt.*** 

(***R.T. Kendall, Once Saved, Always Saved  pg.156)

 

 

Răspuns:

În ciudă la tot ce spune Dave Hunt, Cromacki şi Kendal, omul nenominalizat din 1Corint. Cap. 5, care a comis păcatul preacurviei, nu a fost niciodată identificat ca un adevărat creştin în timpul cât era imoral! În schimb Pavel l-a etichetat pe acel om cu termenul de rău în vers.13, care este similar cu cuvântul “poneros” din limba greacă şi îl găsim scris în Matei 13:49-50, unde îi descrie pe aceia care vor fi aruncaţi în cuptorul cu foc:

“Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului.  Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor  buni, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Observaţi că Pavel a cunoscut că omul a fost rău după fapta lui imorală, indiferent de credinţa momentană care a avut-o el în trecut.

El spune despre acest om, în 1Corint.5:5:

“ Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru  nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.”

Din nou, Pavel a considerat că acest om imoral nu este salvat; de aceea a spus adunării corintenilor să-l dea pe mâna Satanei ca natura lui păcătoasă  să-i fie distrusă, iar sufletul să-i poată fi salvat. 

Dacă omul acela ar fi rămas mântuit în starea lui de păcat în care s-a aflat, Pavel nu ar fi luat măsurile de pedepsire şi reabilitare pe care le-a luat.

De asemenea, acelaşi cuvânt tradus carne (sarx) în 1Corint.5:5, îl găsim scris şi în Gal.5:19, unde este tradus firea pământească şi include preacurvia (Porneia), care a fost păcatul de care s-a făcut vinovat omul imoral din adunarea corintenilor (1Corint. 5:1).

Acum, în lumina pasajului de la Galateni 5:19-21, având în minte avertismentul din versetul 21, Pavel a vrut ca natura lui păcătoasă -firea cărnii- să fie distrusă, nu trupul lui (soma), aşa încât el să poată moşteni Împărăţia lui Dumnezeu şi să nu fie pierdut.

  Dincolo de toate acestea, chiar în următorul capitol, Pavel menţionează în mod specific că, oamenii care trăiesc în păcatul preacurviei sunt răi şi apoi spune : Nu vă înşelaţi! Ei  nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu :

 “ Nu ştiţi că cei  nedrepţi  nu vor  moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ?  Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta : nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”( 1Corint.6:9-10).

În ciuda acestor învăţături clare ale Apostolului Pavel, care a cunoscut mai multe despre Har decât oricare dintre teologii zilelor noastre, mulţi se înşeală când nu cred în consecinţele păcatului imoralităţii sexuale. Cert este faptul că, adevărata învăţătură a Harului, nu îngăduie imoralului sexual să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Numai falsificarea mesajului despre Har, falsificare, care constituie o împuternicire (licenţă) pentru  imoralitate, încearcă să facă acest lucru!

 

 

Obiecţia nr.8

 

Un copil nu poate fi nenăscut, şi relaţia dintre tată şi fiu nu poate fi terminată.  Odată ce eşti un fiu, eşti pentru totdeauna fiu!

De aceea, odată ce noi suntem salvaţi, noi vom fi totdeauna salvaţi!  Ori aşa după cum Hal Lindsey a scris:

„După ce te-ai născut într-o familie de pe pământ, tu poţi ajunge un om de succes cu un comportament  bun sau un om ratat.  Însă oricum vei fi tu, vei rămâne tot membru al familiei din care faci parte. 

Nu există nici-o cale să fii nenăscut, numai din cauză că tu nu te încadrezi standardului de comportament al familiei tale.

Tot la fel se întâmplă şi cu cel care s-a născut în familia lui Dumnezeu.

El poate fi disciplinat pentru comportarea rea pe care o are, dar nu poate fi lepădat.”*

 (*Hal Lindsey, the Liberation of Planet Earth pg.221)

 

 

Răspuns: 

Argumentul bazat pe un fapt natural şi apoi aplicat pe plan spiritual, nu înfăşişază întotdeauna adevărul. (Aderenţii OSAS, fac în mod frecvent acest fel de greşeală de a aduce argumente din mediul natural, şi a le transpune pe plan spiritual).

Acest tip de eroare poate fi demonstrat cu următoarele exemple:

Înainte de a deveni creştini, noi toţi am fost fiii diavolului (Fapte 13:10; 1Ioan 3:10) şi fiii Celui Rău (Mat.13:38); în alte cuvinte, diavolul a fost tatăl nostru spiritual (Ioan 8:44).  Însă potrivit cu Sf. Scripturi, relaţia noastră spirituală dintre tată şi fiu s-a schimbat în momentul când am fost salvaţi.  Nu eşti tu bucuros că din punct de vedere spiritual, relaţia  tată - fiu poate fi abrogată?

Noi suntem fiii  lui Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus (Gal.3:26), totuşi este posibil să-ţi pierzi credinţa (Luca 8: 13), să răstorni credinţa unora (2Tim. 2:18) şi să devii un ratat spiritual (Tim. 1:19-20).

De asemenea, îngerii şi Adam sunt numiţi fiii lui Dumnezeu (Iov 1:6; Luca 3:38), cu toate acestea unii îngeri şi Adam şi-au pierdut viaţa lor veşnică în prezenţa lui Dumnezeu.

Şi nouă, copiilor lui Dumnezeu, ni se poate întâmpla la fel. Noi nu putem deveni nenăscuţi aşa cum spun unii, dar putem muri spiritual (Luca 15:24,32; Rom. 8:13; Iacov 1;14-15; etc).

Noi trebuie să răbdăm până la sfârşit ca să fim mântuiţi (Mat. 10;22).

Lindsey a scris că tu nu vei fi lepădat, dar Isus a spus că dacă noi ne lepădăm de El, atunci şi El se va lepăda de noi. (Mat.10:33)

Întrebarea ce se pune acum este: Pe cine trebuie să credem noi mai mult?

 

( NT. Privind afirmaţia lui Hal Lindsdey că un copil care s-a născut într-o familie aici pe pământ ori ce-ar face el, tot membrul familiei in care s-a născut rămâne, o mică obiecţiune: Dacă această afirmaţie este valabilă şi pe plan spiritual, atunci toţi oamenii care se nasc “păcătoşi” vor rămâne în familia lui Satan, chiar dacă se vor pocăi şi-L vor primi pe Domnul Isus ca Domn, şi Mântuitor personal).

 

 

Obiecţia nr.9

 

Când cineva devine mântuit, el primeşte viaţa vesnică.  Dacă această viaţă ar putea fi pierdută, atunci ea n-ar  mai fi eternă!

Deaceea, odată ce o persoană este mântuită, ea va fi întotdeauna  mântuită!

Aşa  după cum Hank Hanegraaff a scris:

„Viaţa vesnică pe care o primeşte credinciosul prin credinţa în Hristos nu este o viaţă pentru două săptămâni, două luni, ori chiar doi ani; viaţa eternă este vesnică!  Ea începe pentru un om în momentul convertirii lui şi se întinde prin lungimea incomesurabilă a timpului”.*

(* Hank Hanegraaff, CRI Perspective, Christians and the Assurance of Salvation)

 

 

Răspuns:

Acest tip de argument conţine o  amestecătură de adevăr  şi eroare în el.  De sigur că în momentul în care devine cineva mântuit, el primeşte viaţa vesnică din cauza credinţei lui în Hristos, dar faptul aceasta nu implică  neapărat o garanţie a posesiunii eterne a vieţii vesnce.

Punctul vital al acestui argument se centrează cu adevărat în jurul posesiunii vieţii eterne, şi nu dacă viaţa este altfel decât eternă.  În timp ce viaţa vesnică va  fi întotdeauna eternă, posesiunea ei este total diferită.

Este uşor de dovedit că viaţa eternă a fost eternă chiar înainte ca persoana salvată s-o fi posedat.

Nu deducem oare de aici că, eternitatea vieţii va rămâne vesnică chiar dacă cineva nu mai continuă s-o posede?  Adevărul este că atâta timp cât un creştin are viaţă spirituală aceasta este vesnică, însă potrivit cu Sfintele Scripturi, el totuşi poate muri spiritual (Rom.8:13) şi pierde Împărăţia lui Dumnezeu (Gal.5:19-21).

 

 

Obiecţia nr.10

 

David şi-a pierdut numai bucuria mântuirii când a păcătuit, comiţând adulter şi crimă!  Noi cunoaştem acest lucru din rugăciunea lui, făcută în Psalmul 51.

David a comis păcatul uciderii şi a adulterului.  Noi trebuie să condamnăm păcatele lui.  Ele au fost rele.  Dar păcatele lui David au fost acoperite de sângele lui Christos şi în Ps. 51, rugăciunea lui David arată că că el nu şi-a pierdut salvarea, ci numai bucuria mântuirii*

(* John R. Rice, Can a Saved Person Ever be Lost? pg.16)

De asemenea, David a fost omul după inima lui Dumnezeu şi a scris o parte din Scriptură.  Aceasta dovedeşte OSAS.

 

 

Răspuns:

Să spui că, bazat pe Ps. 51:12, păcatele lui David de adulter şi crimă nu i-au cauzat pierderea mântuirii, înseamnează să contrazici Biblia (1Corint.6:9-10; Apoc.21:8 etc.)!  Doar pentrucă David  s-a rugat să aibă restaurată bucuria mântuirii, nu înseamnează că el nu şi-a pierdut mântuirea deasemenea.  Potrivit cu versetele menţionate mai sus, lucrul acesta s-a întâmplat în mod cert.

Dacă fiul risipitor şi-a pierdut mântuirea când a trăit o viaţă imorală (Luca 15: 24,32), de ce îţi place ţie să crezi că David nu şi-a pierdut-o pe a lui, când a păcătuit săvârsind crimă şi adulter?

Observaţi că David a primit imediat iertare în prezenţa lui Nathan, după ce el a fost confruntat cu păcatele lui.  Deşi Psalmul 51, aparent a fost scris după ce David a fost deja iertat, totuşi, în acest timp, el nu a avut bucuria  mântuirii restaurată.

“Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă !” Ps.51:12.

Pe de altă parte, chiar dacă David nu şi-a pierdut mântuirea din cauza acestor păcate, Biblia ne arată că există un păcat şi mai grav, păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu poate fi iertat (Matei 12:31) şi mai sunt şi altele care ar putea nega mântuirea multora.  De aceea, este imposibil să dovedeşti OSAS, din exemplu şi rugăciunea lui David.

Noi trebuie deasemenea să vedem dacă David a fost, sau nu a fost definit de Biblie bărbat infidel şi ucigaş, când a comis aceste păcate fără să aibă remuşcări de conştiinţă, deoarece dacă a fost caracterizat astfel, atunci el a fost în mod clar nemântuit în acel timp, potrivit cu  1Corint.6:9-10 şi Apocalipsa 21:8.

Ca să putem răspunde corect la aceasta, noi trebuie să vedem de câte  ori poate un om să comită adulter ori o crimă, ca să fie considerat de Biblie curvar sau ucigaş.

Levetic 20 cu 10 declară:

 “Dacă un om preacurveşte cu o  femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi  cu moartea.”

Din acest verset noi învăţăm că un singur act de adulter, face o persoană preacurvar sau preacurvară.

De asemenea, în Numeri 35:16-18 este revelată identitatea unui ucigaş:

“Dacă un om loveşte pe aproapele său cu o unealtă de fer, şi acesta moare, este un ucigaş; ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.  Dacă-l loveşte cu o piatră pe care o ţine în mână, de care poate muri, şi moare, este un ucigaş; ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.  Dacă-l loveşte cu vreo unealtă de lemn pe care o ţine în mână, de care poate muri, şi moare, este un ucigaş; ucigaşul să fie pedepsit cu moartea” (Numeri 35: 16-18).

Din nou, un singur act de ucidere îl face pe om ucigaş, conform Sfintelor Scripturi.  Nu există Scriptură care să declare că numai după două, ori cinci, ori douăzeci şi cinci de acte de adulter ori crimă, devine cineva curvar sau ucigaş! Deasemenea, definiţia acestor cuvinte se potriveşte cu evidenţa din Levetic 20:10 şi numeri 35:16-18 pentru un singur act!

În afară de aceasta, în legătură cu crima  1Ioan 3:15 spune:

“Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nicun ucigaş n-are viaţa vecinică rămânând în el.”

Conform Sfintelor Scripturi, David a premeditat crima pe care a făcut-o.

De aceea, în timpul acela, nu a avut viaţa vesnică rămasă în el, chiar dacă înainte de aceasta a fost mântuit. (Aşa că David a pierdut mult mai mult decât bucuria mântuirii, când a săvârşit adulter şi crimă).

Dar ceva mai mult, Dumnezeul Suveran, care ştie totul despre mântuire, Har, puterea ce o deţine, dragoste şi credincioşie, a vorbit din înălţimea Tronului Său  după infinita şi desăvârşita  lucrare a Domnului Isus Hristos:

“Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori,  închinători la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în  iazul, care arde cu foc şi cu  pucioasă, adică moartea a doua.” Apoc. 21:8.

Potrivit cu Apocalipsa 21:8, David a fost complet nemântuit când a comis  păcatul, fără să-i pară rău. (La fel a fost şi Bat-Sheba )!

Dacă David nu s-ar fi pocăit, el ar fi fost pierdut pe veci, şi nu ar mai fi intrat în Împărăţia Cerurilor, conform Sfintelor Scripturi!  Însă după cum scrie în 1Regi 15:5, David  niciodată nu s-a mai abătut dela niciuna din poruncile Domnului, aşa că el a intrat în Împărăţia lui Dumnezeu!

Pe de altă parte, când  unui om, care a căzut în păcat îi pare rău de tot ce a făcut şi se pocăieşte, el primeşte iertare şi numai este considerat ca imoral, ucigaş, etc. Aşa s-a întâmplat cu tâlharul de pe cruce, care înainte de a muri fizic, a găsit dintr-o dată iertare în Domnul Isus, şi a plecat în Paradis (Luca 23: 42-43).  El a fost şters din lista celor de la 1Corint.6:9-10, aşa că excluderea lui din Împărăţie a fost anulată în momentul când a fost  iertat.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre David!

În final, cum a fost David  omul după inima proprie a lui Dumnezeu?

În Ieremia 3:15, noi citim: 

“Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune.”

Aceleaşi fraze, care s-au folosit pentru David sunt deasemenea folosite şi aici şi indică lideri spirituali călăuzind poporul cu pricepere, cucernicie şi înţelepciune.

Dar vă rog observaţi că nu există nici-o referire în Sfântele Scripturi, care să declare protecţie unui om, care este după inima lui Dumnezeu o vreme şi apoi cade în  păcat.  Nici un scriitor al  Bibliei**, rege al lui Israel ori altfel de persoană, care ar deveni imoral din punct de vedere sexual sau ucigaş, nu este scutit de pedeapsă dacă nu se pocăieşte de ce a făcut.  Sfintele Scripturi declară că ei vor sfârşi în cuptorul cu foc (Apoc.21:8).

Singura speranţă pe care o pot avea ei, este să se pocăiască aşa cum a făcut David şi fiul risipitor.

Aceia care dau impresia că resping OSAS dar susţin că David niciodată nu şi-a pierdut mântuirea, spun de fapt că un om poate fi curvar şi ucigaş şi să rămână în acelaşi timp salvat.

Aceasta este de asemenea o licenţă pentru imoralitate.

(Domnul Isus s-a adresat apostolilor Lui, care mai târziu aveau să fie scriitorii Bibliei aşa după cum a fost şi David, şi totuşi El le-a spus că dacă ei se vor lepăda de El, şi El se va lepăda de ei (Mat.10:33) şi că ei vor trebui să rabde până la sfârşit ca să fie mântuiţi (Matei 10:22).  Nici un privilegiu special nu li s-a dat din cauză că ei vor fi scriitori ai Bibliei ori că erau apostolii Lui).

  

 

Obiecţia  nr.11

 

Adevăratul creştin nu va fi nicicând condamnat! Rom. 8:1

Nu există  nici o osândire pentru cei ce sunt în Isus Hristos…!

 

 

 

 

Răspuns:

Această necondamnare, menţionată în Romani 8:1, se referă numai la aceia care sunt în Domnul Isus Hristos.  Ea se realizează numai în cazul când noi continuăm în credinţă, deoarece este fără nici-o îndoială posibil ca unii să nu rămână în Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, după ce au fost  mântuiţi (Ioan 15:6; 1Ioan 2:24; 2Ioan 9). 

Promisiunea din Romani 8:1, că nu va fi condamnare este condiţionată, deoarece numai aceia care nu “traiesc după îndemnurile firii, ci după indemnurile Duhului Sfânt” nu vor fi condamnaţi.

“Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Dhului.”

În mod asemănător scrie şi la Rom 8:4:

“…cari nu trăim după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

În final, acelaşi Dumnezeu, care a inspirat pe scriitorul epistoalei către Romani să scrie capitolul opt versetul unu, L-a inspirat pe scriitor să scrie şi unu Timotei capitolul trei versetul şase, care spune:

“Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.”

Aici, Apostolul Pavel a vorbit despre o posibilă condamnare a noului convertit, care dacă ar fi ridicat într-o poziţie de supraveghetor al bisericii ar putea să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului, adică în cuptorul cu foc din (Apoc.20:10; Matei 25:41).  În mod clar, Pavel nu a crezut în securitatea necondiţionată a acelora care sunt cu adevărat salvaţi.

 

 

Obiecţia nr.12

 

Filipeni 1:6, dovedeşte valabilitatea învăţăturii OSAS!

În versetul acesta este scris:

 “Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isăprăvi până în ziua lui  Isus Hristos.”

 

 

Răspuns:

Filipeni 1:6 trebuie  să fie înţeles  în lumina contextului acestei epistole.

Filipeni 2:12, declară că cei din grupul acestei biserici au fost întotdeauna ascultători în prezenţa Apostolului Pavel.  Deşi, grupul acesta nu a fost perfect, el nu a fost nici căldicel, şi nici nu a umblat după plăcerile lumeşti.

Nu numai că ei întotdeauna au ascultat, dar au şi dus aceeaş luptă spirituală pe care a dus-o şi Pavel (Filipeni 1:29-30), şi l-au suportat financiar chiar dela început, aşa după cum scrie la (Filipeni  1:14-16).

Imediat după versetul 6 din cap.1 Filipeni, în versetul 7, Pavel arată de ce a fost el atât de convins în afirmaţia pe care a făcut-o.

“Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă  port pe toţi în inima mea…” 

Baza convingerii Apostolui Pavel menţionată în versetul şase, nu a garantat dovada salvării necondiţionate OSAS, pe care mulţi o citesc în acest pasaj.  Baza convingerii lui Pavel exprimată în acest verset, a fost că el i-a purtat pe ei în  inima lui, ceea ce a însemnat că ei vor fi ajutaţi în luptele lor spirituale de rugăciunile lui fierbinţi, citate  în versetele 9-11.

Aceeaşi frază menţionată în versetul 6 “până în ziua lui Hristos, este repetată în versetul 10, care spune:

“…să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos.” Filip. 1:10.

 

 

Obiecţia nr.13

 

Noi suntem făcuţi fii reali ai lui Dumnezeu, nu fii probabili, care necesită să fie puşi la încercări.

 

 

Răspuns:

Da, este adevărat că noi devenim copiii lui Dumnezeu în clipa când suntem mântuiţi (Ioan 1:12; Gal. 3:26), însă cu toate acestea Biblia spune:

“Căci ne-am făcut  părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită dela început.” (Evrei 3:14)

Acest verset este deasemenea adevărat!  Decât să spunem: copii puşi la încercare sau la probă, ar fi mai bine să spunem, conform cu Sfintele Scripturi, după ce noi suntem salvaţi, noi suntem fiii lui Dumnezeu, cu voinţă liberă şi potenţial de a nu moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, din cauza anumitor păcate (1Cor. 6:9-10), doctrinelor false despre salvare (Gal.5:2-4; 2Ioan 9) sau persecuţiei (Mat. 10:33, Apoc.2:10-11).

 

 

Obiecţia nr.14

 

Eu sunt de acord cu Dave Hunt, care a scris: “Salvare (Mântuire) înseamnă iertare prin Har a tuturor păcatelor trecute, prezente şi viitoare.”*

( *Dave Hunt, CIB Bulletin Camarillo Ca. Christian Information Bureau Jun.1989).

De aceea, păcatele care le săvârşim după convertire, nu pot nega mântuirea  noastră.

 

 

Răspuns:

Este adevărat că mântuirea se capătă prin Har, însă cu toate acestea, afirmaţia că păcatele făcute după convertire nu pot anula decretul mântuirii noastre, cotrastează cu Sfintele Scripturi.  Vezi sfatul Apostolului Petru către Simion din Faptele Apostolilor 8: 22-23, Prov. 28:13, şi învăţătura Ap. Ioan  privind acest subiect (1Ioan 1:9).  Aceasta este baza scripturală privind iertarea păcatelor, după salvarea  iniţială.

La salvarea iniţială, toate păcatele săvârşite până la acel moment, sunt iertate (Luca 23:42-4; 18:9-14; Fapte 10:43-48; Ps.103:12 ).  Însă toate  păcatele comise după aceea (după ce ai fost  mântuit ), nu sunt în mod automat acoperite.  Dacă ar fi aşa, atunci Rom. 8:23; 2Cor. 7:1; Gal. 5:19-21; 1Tim. 5:22; Apoc. 3:4 n-ar mai avea nici un sens!

Mai  mult decât atât, Domnul Isus a învăţat foarte clar pe toţi aceia care au fost odată mântuiţi, că păcatele lor făcute ulterior, nu sunt în mod automat iertate. El a fixat o condiţie:

“ Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta greşelile voastre.  Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” (Mat 6 14-15).

În final, noi putem nega mântuirea noastră şi pe alte căi, nu numai prin păcătuirea directă!  Conform învăţăturii Sfintelor Scripturi, lucrul acesta se poate întâmpla unui credincios prin acceptarea unui plan fals de salvare (Gal. 5:2-4, 1Ioan 2:24-25) ori prin lepădarea de Hristos în timpul persecuţiilor (Mat. 10:33; Apoc.14:9-12).

Unii credincioşi citează Colos. 2:13, ca învăţătură că toate păcatele noastre trecute, prezente şi viitoare sunt iertate în momentul salvării!

Oare afirmă cu adevărat versetul 13, lucrul acesta ?

“ Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră  pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după  ce ne-a iertat toate greşelile.” (Colos.2:13).

Pasajul acesta ne învaţă că numai păcatele noastre trecute au fost iertate când am fost mântuiţi.

Adevărul acesta devine şi mai evident în 2Petru 1:9, care spune:

“Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.” 

În acest verset, Ap. Petru nu a menţionat păcatele prezente şi viitoare numai  pe cele trecute, care au fost curăţite în momentul când omul a fost mântuit.

În Colos. 2:13 ni se spune că Dumnezeu a iertat toate păcatele săvârşite până la punctul iniţial al salvării noastre.  Chiar şi mai clar este 1Ioan 1:9, care declară că noi trebuie să ne mărturisim păcatele pe care le-am făcut după ce am fost salvaţi, ca să fim curăţiţi de orice fel de nelegiuire.

Cuvântul tradus toate (greşelile) din Colos. 2:13, trebuie înţeles în contextul textului dacă doreşti să faci o interpretare corectă.  Acelaşi cuvânt este găsit în Luca 2:1, şi e trdus toată (lumea):

“În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.”

Contextul sa referă numai la populaţia Imperiului  Roman, peste care avea autoritate Cezar August,  chiar dacă decretul spune să se înscrie toată lumea.

La fel trebuie să înţelegem  Colos. 2.13.

 

 

Obiecţia nr.15

 

Dumnezeu nu salvează un om din păcat, ca pe urmă să-l trimită în iad.  Asigurare contra iadului există!   Nu există condiţii ataşate de mântuire!

 

 

Răspuns:

Aceasta nu s-a întâmplat în cazul Apostolului Iuda Iscarioteanul, Regele Saul, şi alţii!

Adevărul este că Dumnezeu nu va forţa niciodată pe vreo persoană să urmeze cu credincioşie pe Domnul Isus pană la capăt, după ce a fost mântuită prin credinţă.

Deasemenea, obiecţiunea lor este că “Dumnezeu nu dă niciodată cuiva Duhul Sfânt, ca pe urmă să-l ia îndărăt” 

Ambele afirmaţii sunt contrare adevărului Biblic ( 1Sam.16:14; Apoc. 22:18-19)

Citeşte şi meditează la Apocalipsa capitolul doi şi trei, şi vei fi total surprins de declaraţiile Domnului Isus către bisericile din Asia după jertfa Lui pe cruce, prin care a venit Harul.  În ciuda sângelui Său, care a fost vărsat şi a rugăciunilor Lui insistente pentru urmaşii Săi credincioşi, El i-a certat aspru şi i-a prevenit despre lucrurile care învăţătorii OSAS evită să le discute.  Notaţi în special Apoc.2:10-11; 3:2-5; 3:15-16.

 

 

Obiecţia nr.16

 

Eu cred în OSAS, deoarece eu cred în lucrarea desăvârşită a lui Hristos!

 

 

 

Răspuns:

Desigur că autorul anonim al epistolei către Evrei a crezut în lucrarea desăvârşită a lui Hristos de asemenea. (Evrei 7:27; 9:26; 10:11-14).

Cu toate acestea, aceasta nu a însemnat că el a crezut în OSAS, după cum se vede în (Evrei 3:12-14; 6:4-6; 10:26-31)! Acelaşi lucru poate fi spus şi despre Apostulul Pavel (Rom. 6:10; Rom. 8-13; Gal. 5:19-21; 6: 8-9; 1Tim. 3:6; 2Tim. 2:12). 

 Mai mult decât atât, nici un om n-a crezut mai mult în desăvârşita lucrare a lui Hristos, decât Hristos însuşi! Totuşi după desăvârşirea jertfei de la Calvar, El a spus acelora care erau deja mântuiţi:

“Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi.  Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce.  Şi veţi avea un necaz de zece zile.  Fii credincios  până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.  Cine are  urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: “Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua  moarte” (Apoc.2:10-11)  

Să ai indrasneala ca să pui deopotrivă OSAS, cu lucrarea desăvârşită a lui Hristos, însemnează să depui un effort subtil pentru discreditarea securitătii condiţionate a credincioşilor care este solid suportată de multe pasaje biblice şi chiar şi de exemplele actuale de apostazie.

Lucrarea desavarşita a lui Hristos este fundamentală pentru toţi creştinii, dar aceasta, nu are nimic de-a face cu controversa privind securitatea credincioşilor. Credincioşii din ambele părţi a acestei controverse cred în lucrarea desăvârşită a lui Hristos.

 

 

Obiecţia nr.17

 

“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire  nestricăcioasă şi neîntinată, şi care  nu se poate veşteji,  păstrată în ceruri  pentru voi.” (1Petru 1:3-4)

 

 

Răspuns:

Pasajul acesta minunat din Sfintele Scripturi descrie numai moştenirea copiilor lui Dumnezeu.  Acesta nu spune că noi nu putem anula această moştenire cu faptele noastre rele făcute după convertire, ori prin pierderea credinţei.

De fapt acest lucru a fost declarat de scriitorii Noului Testament în repetate rânduri (Gal. 5:21; Efes. 5:5-7; 1Corint. 6:9-10; 15:2; Iacov 2:5; 4:4).

 

 

Obiecţia nr.18

 

Isus s-a rugat Tatălui ca El să ocrotească pe ucenicii Săi, şi ca nici unul din ei să nu se piardă.  În mod sigur Tatăl a auzit rugăciunea Fiului Său.

 

Răspuns:

Versetul la care se referă susţinătorii OSAS este din Ioan cap.17.  Acest verset nu prezintă garanţia rămânerii permanente a credinciosului în statutul de mântuit.  Chiar în aceeaşi rugăciune, Domnul Isus s-a rugat de asemenea pentru completa unitate dintre credincioşi (Ioan 17:23).  În mod evident, în 1Corint.1:10-13, aceasta nu s-a întâmplat.  De aceea trebuie să fie ceva factor din afara contextului, care să fie vrednic de a fi luat în considerare în această situaţie.  Amintiţi-vă cum Domnul Isus însuşi a spus ucenicilor Săi că ei trebuie să stea fermi în credinţă până la sfârşit, dacă vor să fie mântuiţi (Mat. 10:22) şi să rămână în El ca să  nu fie aruncaţi în foc (Ioan 15:4-6)!

Deasemenea, potrivit cu Rom. 8:34 şi Evrei 7:25, Domnul Isus stă la dreapta lui Dumnezeu şi se roagă pentru noi.  Oricum, aceasta nu înseamnează că servitorii Lui nu pot fi înşelaţi de învăţătorii falşi şi duşi până la punctul de a-şi pierde mântuirea, în care caz, Hristos nu va mai fi pentru ei de nici un folos (Gal.5:2-4); să devină căldicei şi să fie aruncaţi afară din trupul lui Hristos (Apoc. 3:15-16); să moară spiritual prin păcat (Rom. 8:13; Gal. 5:19-21; Iacov 1:14-15).

Rugăciunile puternice ale Domnului Isus şi voinţa noastră liberă, lucrează împreună.  Aparent, voinţa  noastră liberă  poate uneori prevala încredibila putere a rugăciunilor şi voinţei Domnului Isus, deşi Dumnezeu nu vrea ca un credincios să fie înşelat de învăţăturile false şi  să cadă în  păcat.

Voinţa lui Dumnezeu pentru noi poate fi anulată de propria noastră voinţă (Luca 7:30).  Lucrul acesta este evident din următoarele: 

Voinţa Domnului este ca nimeni să nu piară ( 2Petru 3:9), totuşi mulţi vor pieri (Matei 7:13-14).

De aici reiese clar că voinţa lui Dumnezeu nu este întotdeauna  împlinită.

 

 

Obiecţia nr.19

 

Dacă salvarea de la pedeapsa pentru încălcarea legilor lui Dumnezeu nu poate fi câştigată prin faptele noastre bune, atunci aceasta nu poate fi pierdută nici prin faptele  noastre rele.*

( *Ibid.)

 

 

Răspuns:

Acest gen de declaraţie-concluzie, trebuie să fie cu grijă examinata!

Da, este adevărat că noi nu putem câştiga mântuirea prin faptele noastre bune, conform cu Efes, 2:8-9; Tit 3:5; 2Tim. 1:9 şi Rom. 4:4-6. Cu toate acestea, potrivit cu afirmatiile Apostolului Pavel, acelaşi scriitor inspirat al Bibliei, care ne-a dat nouă 14 epistole din Sfintele Scripturi, concluzia este falsă! Vezi 1Corint. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Efes. 5:5-7.

Să accentuezi Efes. 2:8-9 şi să excluzi 1Cor. 6:9-10, Gal 5:19-21 şi Efes. 5:5-7, înseamnează să distorsionezi în mod grosolan adevărata învăţătură a Harului şi să nu mai fie propovăduită aşa cum ne-a fost dată în original.

(Deasemenea, haideţi să numim păcat şi neascultarea de Dumnezeu, nu  numai faptele rele).

Ţine-ţi bine minte că faptele bune nu salvează, dar  păcatele cauzează moartea spirituală (Luca 15:24,32; Rom.8:13; Iacov 1:14-15) şi neagă intrarea noastră în Împărăţia lui Dumnezeu (Marcu 9:43-48).

 

 

Obiecţia nr.20

 

“…Ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.” (2Tim.1:12).

Singura explicaţie că Ap.Pavel a făcut asemenea declaraţie despre sine însuş, este aceea că el a crezut în OSAS.

 

 

 

 

Răspuns:

Potrivit cu versetul amintit mai sus, Apostolul Pavel a fost convins că Dumnezeu este în stare să păzească tot ce I-a încredinţat Lui. Cu toate acestea, doar două versete mai în urmă, el a spus  lui Timotei:

“ Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi (2Tim.1:14). 

Mai mult decât atât, el a spus credincioşilor din Corint:

“Veghiaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă !” (1Cor.16:13). 

Iar în 2Timotei  4:7, a scris: 

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.”

Aşa că este bine să nu citim în 2Timotei 1:12, ceea ce nu există acolo!

Pavel nu a propovăduit OSAS! Vezi Rom. 2:7; 8:13; 11:19-23; 1Cor. 6:9-10; 15:2; Gal. 5:2-4; 6 :8-10; 1Tim. 1: 19-20; 3:6.

 

 

Obiecţia nr.21

 

Din punct de vedere sexual, Samson a fost  un om imoral; însă cu toate acestea el este menţionat ca erou în Evrei capitolul  unsprezece.

Deaceea, un om poate fi imoral şi  totuşi salvat.

 

 

Răspuns:

E adevărat că Samson este menţionat în Evrei 11:32, însă de ce a fost el inclus în acest capitol se arată în versetul 34; dar aceasta nu are nimic de a face cu concluzia eronată că cineva poate fi din punct de vedere sexual  un om imoral şi totuşi să fie mântuit.

Pe de altă parte, nu oricine a fost menţionat în Evrei 11, a intrat în Împărăţia Cerurilor.  Versetul 29 din acest capitol se referă la toţi oamenii din Israel care au trecut prin Marea Roşie.  Incluşi în acest grup au fost şi Datan, Abiram şi Core.  Despre aceşti trei oameni care au păcătuit, noi citim în Numeri 16:33:

“Şi s-au pogorât astfel de vii, în locuinţa morţilor, ei şi tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot, şi au pierit din mijlocul adunării.”

Apostolul Pavel a declarat în mod categoric, că imoralii sexuali sunt răi, necuraţi şi respinşi de Dumnezeu.  Ei nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (1Cor. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Efes. 5:5-6; 1Tes. 4:3-8).

Şi chiar mai mult, Dumnezeu însuşi a declarat că, curvarii vor merge în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă (Apoc.21:5-8).

Samson, David, curvarul nenominalizat din 1Cor. 5:1-2 şi ori care persoană care trăieşte în păcat, nu sunt exceptaţi de la această regulă.

 

 

Obiecţia nr.22

 

Creştinii pot comite păcatul sinuciderii, şi totuşi merg în cer!  Noi ştim aceasta, deoarece Samson a comis acest păcat, şi totuşi numele său este menţionat în rândul credincioşilor (Evrei11:32).*

(*The Ankerberg  Theological Research Institute News Magazine vol. 4, nr.8,1997, pg. 2)

 

 

Răspuns:

Samson nu a comis sinucidere.  Rugăciunea lui arată că el i-a cerut lui Dumnezeu să-i îngăduie ca să moară cu filistenii, dar a lăsat toată chestiunea aceasta în mâinile lui Dumnezeu. (Jud. 16:28-30).

Spre deosebire de Samson, victimile care se sinucid, iau decizia de sinucidere în mâinile lor proprii şi-şi curmă vieţile lor fizice.

Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Samson, dar nu a ascultat ruga lui Iona (Iona 4:3) şi nici a lui Ilie (1Regi 19: 4 )!

Psalmul 66:18, declară:

“Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.” 

Aceasta înseamnează că, la sfârşitul vieţii lui Samson, aparent el a fost iertat. Pentrucă dacă n-ar fi fost aşa, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea.

 

 

Obiecţia nr.23

 

Dacă Dumnezeu ne-a predestinat pentru cer, atunci, El va purta de grijă să-Si ducă la bun sfârşit lucrarea.

De aceea, odată ce suntem mântuiţi, noi vom fi întotdeauna mântuiţi.  Odată ales, întotdeauna ales!

 

 

Răspuns:

John Calvin a susţinut că există două feluri de predestinaţie (Dublă predestinaţie). El spunea: “Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru cer, iar pe alţii pentru iad.  Individul nu are nici-o şansă de alegere, în această chestiune.”

În a doua epistolă a sa, Apostolul Petru îl contrazice în mod evident pe Calvin :

 “Domnul nu întârzâie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la  pocăinţă”  (Petru 3:9 )

La fel, în a doua sa epistolă către Tesaloniceni, Apostolul Pavel a scris: “ şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentrucă n-au primit dragostea adevărului ca să fie  mântuiţi” (2Tesal. 2:10).  

Aşa dar, oamenii pier nu din voia lui Dumnezeu, ci pentrucă ei nu vor să iubească adevărul şi să fie mântuiţi.  Vezi de asemenea Matei 23 :37.

Mântuirea este disponibilă tuturor acelora care doresc de bună voie să vină la Hristos! 

“Şi Duhul ţi Mireasa zic: “Vino!”  Şi cine aude să zică: “Vino”!  Şi celui ce îi este sete, să  vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” (Apoc. 22:17).

De asemenea, noi suntem aleşi pe baza cunoaşterii lui Dumnezeu despre alegerea noastră (1Petru 1:2).  În afară de acesta, sunt mai multe exemple date în Biblie de oameni credincioşi, care au murit spiritual după ce au fost născuţi din nou.  Aceasta dovedeşte că o persoană ce a fost odată salvată, poate ajunge în focul etern!

Dacă intrarea noastră în Impărăţia lui Dumnezeu a fost garantată după salvarea iniţială, atunci de ce nu a lucrat ea pentru alţii în trecut?

Trebuie ca voinţa liberă şi responsabilitatea umană să fie implicate!

Din pricină că acesta este adevărul, cuvintele lui Pavel către Timotei sunt vrednice de luat în seamă în zilele noastre! 

“…Să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat.” (1Tim. 5:22).

Harul trebuie înţeles prin prisma versetelor menţionate mai sus.  Dacă nu ţii seama de acest lucru, schimonoseşti adevărul despre Har, şi-l transformi în licenţă pentru păcat.

 

( NT: Afirmaţia lui John Calvin privind predestinaţia individului pentru  mântuire sau osândire este falsă, deoarece îl face pe Dumnezeu mincinos, pentru că Dumnezeu se jură pe Sine că nu doreşte moartea păcătosului Ezech. 33:11.  Noi suntem aleşi pe baza înfierii, care are la bază credinţa în Domnul Isus, Ioan 1:12). 

 

 

Obiecţia nr.24

 

“Lanţul de aur” aşa cum este  citat, din Rom 8:30, dovedeşte OSAS :

“ Şi pe aceia pe cari i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe cari i-a chemat, i-a şi socotit neprihhăniţi; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.”

De fapt, versetul acesta este citat la timpul trecut, ca şi cum a fost un aranjament făcut, care nu se  mai poate schimba.

 

 

Răspuns:

Acest argument trece cu vederea exemplele actuale găsite în Sfintele Scripturi a acelora care au fost odată iertaţi, şi pe urmă s-au îndepărtat de Dumnezeu.  Vorbind mai specific, acest argument este bazat pe presupunerea că, cuvântul proslăvit (glorificat) se referă la intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu; însă este  imposibil să legi această interpretare de Rom. 8:30.

Ce ar putea să însemneze cuvântul glorificat?  Apostolul Ioan a scris: 

“Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu !  Şi suntem.  Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El.  Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.  Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă.  Dar ştim că atunci când Se ava arăta El, vom fi ca El, pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.” (1Ioan 3:1-2)

Aceia care au fost justificaţi (socotiţi neprihăniţi), au fost deja glorificaţi cu distincţia solemnă de a fi numiţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos.  Dar deoarece, această distincţie a glorificării este bazată pe credinţa noastră în Hristos şi credinţa aceasta poate fi distrusă (Luca 8:13; 1Tim. 1:19; 2Tim. 2:18), noi trebuie să continuăm în credinţa nostră, ori altfel, pierdem Împărăţia.

În Epistola lui Pavel către Coloseni, cap.1:21-23, este scris:

“Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăşmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v–a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;  negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, şi al cărei slujitor am fost facut eu, Pavel.”)

Deasemenea, în legătură cu justificarea, Ap. Pavel a spus:

 “El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihhănire, ci pentru îndurarea Lui…. pentruca, odată socotiţi neprihhăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii vesnice” (Tit 3:5,7) .

 

( NT. Pasajul din Rom. 8:30, sau lanţul de aur după cum îl numesc cei dela OSAS, se referă cu precădere la Apostolii Domnului Isus şi nu la toţi credincioşii mântuiţi.  Dacă nu se admite această specificaţie, atunci Biblia se contrazice.)

 

 

Obiecţia nr.25

 

Aparent, Apostolul Petru a crezut în OSAS.  El a scris:

“Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru  mântuirea gata să vă fie descoperită în vremurile de apoi.” (1Petru 1: 5)

 

 

Răspuns:

Cuvintele cheie în acest verset sunt prin credinţă!  Acest verset arată că, noi credincioşii, suntem păziţi, numai atâta timp cât avem credinţă în Domnul Isus (Luca 8:13).  Însă credinţa aceasta nu este garantată!  Observaţi vă rog, că versetul din Luca 8:13, nu admite o altfel de interpretare, decât interpretarea pe care a făcut-o Domnul Isus în versetul 6 din acest capitol, care spune că sămânţa căzută pe stâncă s-a uscat după ce  a răsărit, din lipsă de apă.

În Epistola către Romani 11:20-22, Apostolul Pavel a scris:

“Adevărat : (ramurile) au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă:  Nu te îngâmfa dar, ci teme-te !  Căci dacă nu a cruţat Dumnezeu  ramurile fireşti, nu te va cruţa  nici pe tine.  Uită-te dar la bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu: asprime faţă de ceice au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat şi tu.”

 

 

Obiecţia Nr.26

 

1Ioan 3:9 spune:

“Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămânţa  Lui rămâne în el; şi nu  poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.”

Pentru mine este foarte clar că cineva care a fost cu adevărat salvat, nu se mai poate întoarce în starea de trăire în păcat.

 

 

Răspuns:

Dacă spui că o persoană, care a fost cu adevărat născută din nou, nu se mai poate întoarce în starea de păcat, contrazici gândirea extremă a lui Charles Stanley; Zane Hodges; Charles Ryrie, fără să-ţi dai seama de lucrul acesta.

Să tragi concluzia din 1Ioan 3:9, că un credincios nu se poate  întoarce să trăiască în păcat, este în mod evident o eroare.  Exemplele din Biblie ca: Solomon, văduvele tinere din 1Tim. 5:11-15, persoanele din 2Petru 2:22, dovedesc acest lucru.

Astfel de posibilitate, este deasemenea sugestionată în 1Petru 1:14, care spune:

“ Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe cari le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă.”

Sămânţa lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, împiedică pornirile păcatului, dacă cumva păcatul, este ascuns în inimile noastre (Ps. 119:9-11).  Cu toate acestea, aşa după cum mlădiţa care nu aduce roadă din Ioan 15:6, nu poate să rămână în viţă, sămânţa lui Dumnezeu, nu poate să rămână într-o persoană care a fost  născută din nou, dar s-a lepădat de Fiul său Isus.

În concluzie: Dacă versetul din 1Ioan 3:9 ar avea semnificaţia pe care propovăduitorii OSAS îi dă acestuia, atunci, avertismentul dat de Ap. Pavel către creştinii din Galatia (Gal. 5:19-21), ar fi fără importanţă.

 

 

 

 

 Obiecţia nr.27

 

Eu ştiu că sunt salvat pe veci, deoarece Dumnezeu mi-a promis că El niciodată nu mă va lăsa şi nicicând nu mă va părăsi.

 

 

Răspuns:

Cu toate că această afirmaţie este citată din Evrei 13:5, ea este actualmente luată din Vechiul Testament şi este menţionată în Deuteronom 31:6-9.

Promisiunea făcută de Dumnezeu Poporului Israel în acest pasaj este că el nu-i va părăsi şi nici nu-i va lăsa niciodată.  Dar mai încolo, tot în acest capitol, în versetele 16-18, noi citim:

“Şi Domnul a zis lui Moise: Iată, tu vei adormi împreună cu  părinţii tăi.  Şi poporul acesta se va scula şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării  în care intră.  Pe Mine Mă va părăsi, şi va călca legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el.   În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui.  Îi voi părăsi, şi-Mi voi ascunde Faţa de ei.  El va fi prăpădit, şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri; şi atunci va zice: “Oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu ?  Şi Eu Îmi voi ascunde Faţa în zia aceea, din pricina tot răului pe cre-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei.”

De aici noi învăţăm că Evrei 13:5, este o promisiune condiţionată, care poate fi anulată de răutate, aşa după cum versetele mai sus menţionate dovedesc acest lucru.

Dacă noi Il părăsim pe Dumnezeu şi ne întoarcem iar la faptele rele, şi El ne va părăsi pe noi.

Dar hai să vedem ce a înseamnat, atunci, pentru poporul lui Israel, să fie părăsit de Dumnezeu?

Când s-a întâmplat lucrul acesta, au venit peste ei diferite calamităţi ca: foamete mare, boli chinuitoare, plăgi mortale, fiare sălbatice, vipere şi sabia, potrivit cu Deutr. 32:23-25.  Iată de ce, propovăduitorii învăţăturii OSAS citesc în Evrei 13:5 ceva ce nu există acolo, pentrucă Deutr. 31:6-18 nu aminteşte deloc de asigurarea şi garanţia intrării în Împărăţia lui Dumnezeu; dar, în schimb, El le face o promisiune de protecţie temporară şi stare bună, care poate fi totuşi anulată de păcat. Dumnezeu nu ne părăseşte pe noi!  Promisiunea lui Dumnezeu că nu ne părăseşte, este condiţionată şi este arătată de asemenea şi în 2Cronici 15:2 care spune:

“ Şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa, şi i-a zis: Ascultă-mă Asa, şi tot Iuda şi Beniamin!  Domnul este cu voi când sunteţi cu El ; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi ; iar dacă-L părăsiţi şi El vă va părăsi!”

 

 

Obiecţia nr.28

 

Dacă eu sunt greşit ca propovăduitor al OSAS, eu vreau să fiu greşit, deoarece învăţătura aceasta se bazează pe lucrarea infinită a lui Hristos pe cruce.

 

 

 

Răspuns:

Motivul pare raţional să accepţi OSAS, ori să stai pe această poziţie, însă cu toate acestea, lucrarea infinită a lui Hristos, nu se asociază  cu controversa menţionată anterior.

Susţinătorii securităţii condiţionate afirmă deasemenea, infinita lucrare a  lui Hristos.

Adevărul Biblic în orice problemă controversată este factorul hotărâtor, care arată că OSAS este un mit ce îşi ţine aderenţii într-o doctrină falsă a securittăţii eterne, cu evidente dezavantajii spirituale.

De asemenea, cei care susţin cele cinci puncte ale calviniştilor şi pretind că  lucrarea infinită a lui Hristos este motivul pentru care ei cred în OSAS, contrazic fără intenţie, doctrina lor limitată a ispăşirii. Doctrina Calvinistă învaţă că Domnul Isus şi-a vărsat sângele numai pentru cei aleşi şi nicidecum pentru cei nealeşi.

Dar dacă Domnul Isus nu şi-a vărsat preţiosul Său sânge pentru oricine, atunci lucrarea  Lui de  jertfire n-a fost desăvârşită.

În contrast cu acest punct din calvinism, Apostolul Ioan a scris:

“El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.” (1Ioan 2:2)

În afară de aceasta, deoarece Domnul Isus a murit pentru cei nelegiuiţi  (Rom. 5:6) şi toţi oamenii sunt păcătoşi înainte de a fi mântuiţi, atunci Domnul Isus a murit pentru toţi. 

Este clar deci, că Domnul Isus a murit pentru toţi oamenii, şi nu numai pentru cei aleşi, aşa cum declară Calvinismul.

Întrebarea acum este: Cine crede în acest caz, în lucrarea desăvrşită  a lui Hristos?

 

 

Obiecţia nr.29

 

Nu este dela Domnul, salvarea pe care oamenii nu pot de loc s-o cauzeze, s-o influienţeze, sau s-o controleze?

 

 

Răspuns:

Desigur că salvarea este dela Domnul, dar aceasta nu înseamnă că voinţa liberă şi responsabilitatea umană nu are nici un rol în salvarea iniţială (Fapt. 2:40; 2Tesal. 2:10; Apoc. 22:17) ori că noi nu avem responsabilitatea să stăm în starea de mântuiţi după ce am fost odată salvaţi prin Har (1Corint. 15:2; Evrei 3:12-14; 1Ioan 2:24-25).

Afară de aceasta, multe exemple din Biblie, arată că adevărata salvare poate fi anulată prin diferite căi de păcătuire.

 

 

Obiecţia nr.30

 

Creşinismul nostru nu este o religie a muncii.  Tu nu trebuie să faci eforturi mari ca să menţii ce tu deja ai în stăpânire.  Salvarea este un dar nemeritat, dat de Dumnezeu omenirii nevrednice, din cauza sacrificiului lui Isus Hristos.

 

 

Răspuns:

În creştinism, mîntuirea se obţine prin Har şi este deasemenea un dar.  Însă Domnul Isus ne-a spus: 

“Nevoiţi-vă,  (Luptaţi-vă, faceţi eforturi) să intraţi pe uşa cea strâmtă.  Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor  putea” (Luca 13:24 ).

(Notă: Cuvântul nevoiţi-vă este tradus în limba română din cuvântul grecesc agonizomai care înseamnă agonie şi se află la prezentul continuu.)

Domnul Isus nu ne-a învăţat niciodată ca noi să stăm la urmă relaxaţi şi să ne lăsăm purtaţi de valuri într-o parte şi într-alta după ce am primit mântuirea iniţială.  Noi suntem angrenaţi într-un intens rozboi spiritual, care a pretins mulţi soldaţi ai crucii, de-alungul secolelor.

Prin urmare, sunt multe lucrări importante pe care noi trebuie să le facem, pentru supravieţuirea noastră spirituală. 

Apostolul Petru ne-a învăţat în mod clar, că dacă vrem să facem sigură alegerea şi chemarea noastră, atunci trebuie să mai adăugum la credinţa noastră în Hristos şi cuvintele inspirate de Duhul Sfânt din  2 Petru 1: 5-10, care spune:

“De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea,  evlavia; cu evlavia,  dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.  Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele  nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.  Dar cine  nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.  De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta,  nu veţi aluneca niciodată.”

El n-a scris despre siguranţa mîntuirii, ci despre chemarea şi alegerea  noastră şi cum să le facem pe ele sigure.

Observaţi deasemenea că, creştinii pot uita că ei au fost curăţiţi de păcatele lor săvârşite în trecut.

 

 

Obiecţia nr.31

 

Salvarea ni s-a dat de Dumnezeu!  Dacă ea poate fi luată de la noi, atunci, există numai o singură fiinţă în întregul univers care poate face aceasta, şi acela este, fără nici-o îndoială, Dumnezeu însuşi.

Dacă tu crezi cu adevărat că Dumnezeu poate (ori vrea) să schimbe decizia Lui, care deja a fost făcută, atunci, tu nu vorbeşti despre Atotputernicul Dumnezeu, care este Atotştiutor şi Omniprezent.

Noţiunea de schimbare este atributul fiinţelor create, precum suntem noi.  Creatorul nu se schimbă şi nu se va schimba!  De vreme ce El este proprietarul întregului univers, de ce ar trebui să-şi schimbe gandirea Lui, sau decizia pe care El a făcut-o mai dinainte?

 

 

Răspuns:

Acest argument este bazat pe interpretarea greşită că, numai Dumnezeu poate anula mântuirea unui credincios, care neagă în mod indirect puterea distructivă a păcatului ce se poate strecura pe furiş în viaţa lui, prin neglijenţă spirituală şi  nepăsare!

Deasemenea, Dumnezeu însuşi, niciodată nu se schimbă! (Maleahi 3:6), dar planurile Lui pentru indivizi şi naţiuni s-au schimbat, datorită necredinţei lor în El. (Ezechiel 18:24-26; 33:13; Ieremia 18: 9-10).

 

 

Obiecţia nr.32

 

Relativ la mântuire, este mult mai Biblic să crezi că Dumnezeu nu va mântui (în primul rând) pe aceia care eventual vor pierde mântuirea lor, aşa după cum susţine-ţi voi.  Dumnezeu poate face lucrul acesta deoarece, El are capacitatea de a prevedea viitorul oricărei persoane.  Odată ce El decide şi ne salvează din păcat, aceasta este decizia Lui finală, şi planul Său de salvare a fost înfăptuit. 

Dacă El ia de la noi mântuirea ce ne-a dat-o, atunci ce fel de Dumnezeu este El?  Nu poate El prezice viitorul nostru?  Îşi schimbă El grandiosul Său plan?

El este neschimbător!  El are puterea şi voinţa să realizeze ce a hărăzit, fără să-şi schimbe nici una din deciziile şi planurile Sale.

 

 

Răspuns:

Raţiunea voastră despre Dumnezeul infinit care onorează voinţa noastră, este trecută  prin prisma  umană, care este limitată şi sussceptibiă erorilor.

Când mergem la Biblie, noi înţelegem clar din exemplele date despre persoanele salvate, care au devenit pierdute din punct de vedere spiritual.

De exemplu: Inima lui Solomon s-a întors la idolatrie!  El a devenit un ucigaş.  Lucrul acesta este neîndoielnic, deoarece el a încercat să-l omoare pe Ieroboam (1Regi 11:40).

Apostolul Ioan a declarat că nici un  ucigaş nu are viaţă veşnică care să rămână în el (1Ioan 3.15).  Aşa că, chiar dacă Solomon L-a văzut pe Dumnezeu de două ori, a construit Templul, a scris o parte din Biblie şi i-a fost dată o înţelepciune excepţională dela Dumnezeu, până acolo că toată lumea căuta să-l vadă, el totuşi s-a îndepărtat de Domnul.

“Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelpciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui” (1Regi 10:24).

Cum a putut Dumnezeu  să dea  lui Solomon atâta înţelepciune, când El a ştiut din vesnicie că Solomon se va transforma mai târziu într-o persoană atât de păcătoasă?  De ce Dumnezeu în preştiinţa Lui i-a spus lui Solomon să construiască Templul, ca apoi după mai mulţi ani, să îngăduie să fie distrus?  Cum şi de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, nu este uşor de răspuns!  Noi ştim numai că s-au întâmplat, şi de aceea, trebuie să deducem din lucrurile care s-au întâmplat, un răspuns posibil la întrebările cum şi de ce!

 

 

Obiecţia nr.33

 

Creştinii pot totuşi comite păcate; dar ei mai de vreme sau mai târziu se pocăiesc şi fac din ce în ce mai puţine (păcate), pe măsură ce devin în mod progresiv sfinţi.  Procesul acesta de sfinţire durează toată viaţa noastră.  Dumnezeu şi-a  luat obligaţia să ne sfinţescă.

 

 

Răspuns:

În mod sigur, unii credincioşi vor deveni mai sfinţi, dar nu toţi!  Spunând astfel, tu dovedeşti că eşti în cunoştinţă de cauză despre persoanele care au avut dedicaţia lor pentru Hristos biruită de dorinţele sexuale (1Tim. 5:11), duse până la punctul de a se despărţi de Mântuitorul, şi al urma pe Satan (versetul 15).  Vezi deasemenea şi 2Petru 2:20-22.

Libertatea voinţei şi responsabilitatea umană, intră de asemenea în procesul de sfinţire, aşa după cum ni se spune să ne apropiem de Dumnezeu şi să rezistăm diavolului.

În legătură cu aceasta, Apostolul Petru a scris:

“Ca  nişte copii  ascultători, nu vă lăsaţi târâţi de poftele, pe cari le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă.  Ci, după cum Cel ce v-a chemaat  este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră”

(1Petru 1:14-16). 

 

 

 

Obiecţia nr.34

 

În ceia ce priveşte persoana mea, eu, care sunt născut din nou cu salvarea asigurată, am certitudinea că nu voi comite păcate mari, din pricină că viaţa  mea cu Isus nu are nici-o nevoie de ele.  Eu fac aceasta, nu pentrucă numai astfel îmi pot păstra mântuirea, sau pentrucă este absolut necesar,  dar ca o expresie voluntară a bucuriei vieţii mele pe care am primit-o după ce m-a salvat Isus.

 

 

Răspuns:

Prezenta ta atitudine spirituală este lăudabilă, dar tu nu trebuie să uiţi niciodată că tu te afli într-un război spiritual, care pretinde multe victime.

Aceasta înseamnează că inima omului se poate schimba în rău, aşa după cum dovedeşte mărturia Biblică.  În plus faţă de actualele exemple, Domnul Isus a spus că la sfârşitul veacurilor fărădelegile se vor înmulţi, dragostea celor mai mulţi se va răci (Matei 24:12).

De unde au plecat toţi oamenii aceştia pe drumul greşit?  Adesea au pornit dela o greşală mică, aparent neînsemnată.  Deaceea, noi trebuie să ne păstrăm cugetul curat (Fapte 24:16), să gândim în termenii eternităţii mai mult la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ (Colos. 3;1-3), şi să stăm ocupaţi în slujba noastră duhovnicească pentru Dumnezeu (Rom. 12:1).

Acestea par să fie câteva din motivele pentru care Apostolul Pavel nu s-a îndepărtat niciodată de Dumnezeu, aşa cum au făcut alţii.

 

 

Obiecţia nr.35  

 

Numai cultele resping învăţătura OSAS!  Dacă respingi OSAS, tu trebuie că faci parte dintr-un cult; probabil din cultul legalismului.

 

 

Răspuns:

Aceasta este o declaraţie falsă, care a condus pe unii să creadă această concluzie eronată.  “The Way International” este considerată de mulţi un cult; totuşi ei învaţă OSAS. 

Cel mai important lucru este ce spun Sfintele Scripturi, nu ce cred cultele, sau ce nu cred!  Biblia guvernează doctrinele noastre ( 2Tim. 3:16-17)

Ce cred ori nu  cred cultele, este  irelevant!

Deoarece securitatea condiţionată este învăţată atât în Vechiul, cât şi în noul Testament, noi trebuie să credem şi să învăţăm la fel.

 

 

Obiecţia nr.36     

 

Tu nu eşti evanghelic dacă nu crezi în OSAS!

 

 

Răspuns:

Cuvântul Evanghelie înseamnă: Vestea bună! Noi am obţinut cuvântul nostru evanghelie, din acesta.

În lumina acestui adevăr, Pavel a scris: 

“Prin aceasta evanghelie voi sunteţi mântuiţi, dacă o  ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut” ( 1Corint.15:2,  NIV).

“Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela  nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei  făpturi de sub cer, şi al cărei slujitor am fost facut eu, Pavel” (Colos. 1:21-23).

Securitatea condiţionată a credinciosului este fundamentată în Evanghelia Harului!

 

 

Obiecţia nr.37

 

     Domnul Isus va spune multor oameni religioşi,  “Eu niciodată nu v-am cunoscut!”

Oamenii, care s-au îndepărtat de Dumnezeu şi nu se mai întorc  niciodată, n-au fost de la început cu adevărat mântuiţi.

 

 

Răspuns :

Întregul pasaj la care te referi spune:

“Nu orişicine-Mi zice : Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulţi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne!  N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău?  Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”  Atunci le  voi spune curat;  Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă dela mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege” ( Matei 7:21-23 ).

Notaţi vă rog, numai cel care face (prezent continuu) voia Tatălui, va intra în Împărăţia Cerurilor ( Vers: 21).

Noi putem învăţa ce înseamnează aceasta, citind  alte texte din Scriptură, care se referă în mod asemănător la aceeaşi oameni.

Pretutindeni, astfel de oameni credincioşi, sunt caracterizaţi ca aceia care au făcut  binele (1Ioan 5:29 ), care n-au renunţat să samene în Duhul Sfânt  (Gal. 6:8-10), ori au stăruit în facerea de bine (Rom. 2:7). 

Indiscutabil că pasajul din Matei 7:23 ne arată că unii oameni religioşi n-au fost niciodată mântuiţi, dar aceasta nu este totul ce spune Biblia despre aceia care nu intră în Împărăţia Cerurilor.

Alte Scripturi ne învaţă că au fost cazuri când oameni cu adevărat mântuiţi au făcut cale întoarsă dela Dumnezeu şi nu s-au mai întors niciodată înapoi.  (Saul, Solomon, Apostolul Iuda Iscarioteanul, ucenicii anonimi din Ioan 6:66).

Când se va  întoarce Domnul Isus, El va spune fecioarelor neînţelepte: 

“Adevărat vă spun că nu vă cunosc (Mat.25:12).  Nu, Eu niciodată nu v-am cunoscut,…” aşa cum scrie în Matei 7:22-23.

 

 

Obiecţia nr. 38 

 

Ucenicii Domnului Isus Hristos nu sunt toţi mântuiţi!  Un ucenic este un simplu învăţăcel.  Aceasta explică enigma lui Iuda din Mat. 10:1-2 şi a acelora  din Ioan 6:66.

 

 

Răspuns:

Domnul Isus ne-a  învăţat următoarele despre ucenicii Săi:

“Dacă vine cineva la mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe  mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăş viaţa  sa, nu  poate fi ucenicul Meu” (Luca  14:26).

“Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:33).

“Apoi şi-a întins mâna spre ucenicii Săi, şi a zis:  “Iată mama Mea şi fraţii Mei ! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă” (Matei 12:49-50).

Primele două pasaje menţionate aici, expun un fel de angajament faţă de Domnul Isus, care depăşeşte cu mult un simplu ucenic.  Ultimul pasaj (Matei 12:49-50), arată într-un mod foarte clar că ucenicii  Domnului Isus fac parte integrantă din familia Lui spirituală.

Din aceste trei pasaje ale Sfintelor Scripturi, noi putem conclude că Apostolul Iuda şi oamenii nenominalizaţi din Ioan 6:66, care au fost  ucenicii Domnului Isus, au fost salvaţi la un moment dat, înainte de a-L părăsi şi a nu se mai întoarce nicicând înapoi la Învăţătorul lor.

Aşa dar, este mult mai bine să acceptăm adevărul fundamental, care provine din Sfântele Scripturi, decât să-L negăm.  

  

 

Obiecţia nr.39

 

Eu nu pot combate ca netemeinic ce spuneţi voi, însă ştiu că nu este adevărat.

 

 

Răspuns:

În loc ca să crezi în felul acesta, tu ar trebui să fii ascultător şi dornic de a-ţi schimba gîndirea şi viaţa, conform învăţăturii Sfintelor Scripturi.

Deoarece Biblia este autioritatea finală a doctrinei (2Tim. 3:16-17) şi tu ai citit citatele scripturale folosie în context, în acest caz, securitatea condiţionată trebuie să fie adevărată. 

Acesta este în mod sigur adevărul, deoarece dovezile textelor şi argumentaţia pentru securitatea necondiţionată au fost demolate (2Cor.10:4-5).

 

 

Obiecţia  nr.40

 

1Corinteni 1:8 dovedeşte OSAS.  Aici nu sunt cuvinte condiţionale ori vorbe fără sens,  în acest verset.

“El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să  fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru  Isus Hristos (1Cor. 1:8).

 

 

Răspuns:

În timp ce nu există condiţii clare citate în acest verset, Ap. Pavel a scris deasemena următoarele două pasaje la acelaşi grup de credincioşi şi în aceeiaşi epistolă:

“Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?  Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici  beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (1Cor. 6:9-10).

“Prin această Evnghelie sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o;  altfel dejeaba aţi crezut” (1Cor. 15:2 NIV )

Ambele pasaje sunt împotriva securităţii necondiţionate, însă ultimul pasaj este clar condiţional.

Ca să înţelegem corect 1Cor. 1:8, noi trebuie să luăm în considerare aceste pasaje ca şi celelalte,   care sunt deasemenea asocite cu subiectul.

Ap. Pavel a scris deasemenea, despre necesitatea de a fi sfinţi, fără prihană şi fără vină, ori şi unde  ne-am afla:

“Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela  nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei  făpturi de sub cer, şi al cărei slujitor am fost facut eu, Pavel” (Colos. 1:21-23).

Nu vezi tu oare condiţia în acest pasaj?

 

 

Obiecţia nr.41

 

OSAS nu a existat în Vechiul Testament şi nu va exista nici după răpire, dar acum există pentru oricare om, care a fost cândva salvat în viaţa lui.

 

 

Răspuns:

Adevărul este că niciodată, în nici un moment, n-a existat nici un fel de OSAS pentru creaţia lui Dumnezeu.  OSAS n-a existat pentru îngerii din Ceruri, n-a existat pentru Adam şi Eva, n-a existat pentru oamenii vechiului Testament, şi nici în  Noul Testament nu se află scris.

OSAS nu există nici pentru oamenii care trăiesc în zilele noastre.

Pentru unii, credinţa în OSAS este rezultatul evitării anumitor pasaje din Biblie şi denaturării voite a altora, cu scopul de a-şi prezenta învăţăturile lor greşite auditorilor, care vor să audă şi să creadă acest tip de istorisiri închipuite.

“Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.  Îşi vor întoarce urechea dela adevăr. Şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” (2Tim. 4:3-4).

 

 

Obiecţia nr.42

 

Minţile strălucite din trecut au învăţat OSAS!

Au fost ei oare toţi greşiţi, şi numai  părerile  voastre sunt adevărate?

 

 

Răspuns:

Unii învăţaţi din trecut au negat de asemenea existenţa lui Dumnezeu,  nu din cauză că ei au fost corecţi în această chestiune, dar din pricina raţionamentului lor greşit, concepţiilor lor eronate despre Creatorul, ori din alte motive.

În mod similar, câţiva oameni care au fost apărătorii OSAS în trecut, ar putea fi consideraţi înţelepţi de unii, deşi s-au făcut vinovaţi de raţionamente greşite şi interpretări eronate în ceea ce priveşte puterea ocrotitoare a lui Dumnezeu, credincioşie, iubire, etc., aşa că o examinare mai  îndeaproape ale Sfintelor Scripturi dezvăluie acest  lucru.

Pe de altă parte, minţile luminate ale trecutului au respins de asemenea OSAS, dar în ciuda tuturor acestor fapte, o învăţătură nu trebuie acceptată ca verificată şi bună, numai pentrucă o persoană distinsă a acceptat-o ca adevăr ori dacă majoritatea oamenilor cred în ea.  Adevărata verificare a unei învăţături se face numai prin Sfintele Scripturi, Cuvantul lui Dumneze, care este adevărul!

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să  mustre să îndrepte, să dea  înţelepciune în neprihănire” (2Tim. 3:16).

 

 

Obiecţia nr.43

  

Eu nu cred în concepţia catolicilor despre păcatele de neiertat (care  duc la moarte) şi păcatele de iertat, (care nu duc la moarte), aşa după cum aparent crezi tu!  Ca adept al OSAS, eu cred că toate păcatele sunt egale în severitatea şi gravitatea lor înaintea lui Dumnezeu (Iacov 2:10)

 

 

Răspuns:

Să respingi conceptul că toate păcatele sunt egale din punct de vedere al gravităţii lor, nu face în mod automat pe cel care susţine acest lucru un credincios cu concepţia catolică, cum  presupui tu! 

Tu încerci să discreditezi securitatea condiţionată, prin asocierea acesteia cu catolicismul.  Aceasta este aberaţia logică rcunoscută ca şi culpă prin asociere.  Amintiţi-vă, cum Sfintele Scripturi ne învaţă în mod clar că păcatele sunt de mai multe feluri; păcat mai mare (Ioan 19:11); păcat etern (Marcu 3:29); păcate care duc la  moarte şi păcate care nu duc la moarte (1Ioan 5:16).  

Iacov 2:10, nu contrazice aceste versete! Versetul acesta şi cel care îl urmează, spun:

“Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de  toate.  Căci, Cel ce a zis: “Să nu preacurveşti”, a zis şi: “Să nu ucizi”.  Acum, dacă  nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.”  (Iacov2:10) 

Şi în versetul 11, Iacov continuă să spună că dacă o persoană nu comite adulter, dar comite crimă, el este călcător de lege.   Aceasta arată clar că Iacov vorbeşte despre aceia care sunt călcători de lege în versetul 10, şi nu că toate păcatele sunt deopotrivă de grave în consecinţele lor asupra sufletului, aşa după cum presupui tu!

Păcatele de îngrijorare şi de nemulţumire, nu pot fi niciodată comparate în Scripturi cu  păcatele de adulter sau crimă!

În Apocalipsa 21:8, ultimele păcate amintite (de adulter şi crimă) vor trimite pe mulţi oameni în iazul cu foc, pe când păcatele precedente (de îngijorare şi de nemulţumire), sunt excluse din listă (şi toate celelalte liste similare din Sfintele Scripturi).

 

 

Obiecţia nr.44

 

Când obţine o persoană mântuirea, ea este mântuită! Cuvântul mântuit, înseamnează mântuit! 

 

 

Răspuns:

În legătură cu mântuirea sufletului unui om, cuvântul mântuit a fost folosit de Hristos în două căi diferite:

În primul rând, cu privire la problema principală a salvării în cazul când o persoană crede (Luca 7:50; 19:9 ) şi în al doilea rând, referitor la intrarea reală în Împărăţia lui Dumnezeu  (Marcu 10:23 şi vers 26 ).

Numai o examinare directă şi amănunţită al contextului revelează la ce se referă.

În momentul când credem în Domnul Isus şi ne supunem cu încredere voinţei Lui, noi suntem mântuiţi!  Însă pe drumul care duce spre intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, suntem expuşi pericolului de a cădea din credinţă (Luca 8:13), de a avea credinţa distrusă (2Tim. 2-18) şi de a muri spiritual, dacă alegem să trăim după îndemnurile firii pământeşti (Rom. 8:13).

De asemenea, pentru un nou convertit, care devine pastor, există posibilitatea de a se îngâmfa şi de a cădea în osânda diavolului (1Tim. 3:16), care este o altă cale de a spune că el va merge în iazul cu foc (Apoc. 20:10).

Când o persoană este mântuită, ea va rămâne mântuită numai dacă va continua să-L urmeze pe Hristos (Ioan 10:27).  În alte cuvinte, ea va trebui să rabde până la sfârşit ca să fie mântuită şi să poată intra în Împărăţia lui Dumnezeu. (Matei10:22).

 

(NT. Mântuirea sufletului, aşa cum precizează Sfintele Scripturi la 1Petru 1:9; Rom 6:22, se obţine atunci când ne-am sfârşit alergarea pe acest pământ în Hristos.  În momentul în care l-am primit pe Domnul Isus în  inimă, am crezut în El, L-am declarat Domnul vieţii noastre si am fost născuţi din nou am primit statutul de “neprihăniţi” fără de care nu putem intra în Împărăţia Cerurilor.  Mântuirrea sufletului, viaţa veşnică, se obţine la sfârşitul alergării, şi nu atunci când ne-am înscris în cursa pentru “Premiul Ceresc”.  De aceea “mântuirea” depinde de noi dacă rămânem, sau nu rămânem în această cursă. 

Doctrina OSAS presupune greşit că mantuirea sufletului, se obţine atunci când ai crezut în Domnul Isus. Rom. 5:9; Marcu 16:16; Fapte 16:31)

 

 

Obiecţia nr.45

 

Poziţia reformei istorice a fost întotdeauna pentru ”păstrarea sfinţilor în  Har” ori OSAS, aşa după cum aţi spune voi.

 

 

Răspuns:

Aceasta este adevărat, însă nu dovedeşte că doctriana (OSAS) este adevărată! Numai Sfintele Sripturi ar putea dovedi acest lucru, dar ele nu-l fac.

Noi nu trebuie să uităm niciodată că numai Biblia, şi nici-o altă carte, afară de Biblie, nu este autoritatea finală (2Tim. 3:16-17).

Niciodată, nu trebuie să înălţăm o confesiune, credinţă, catehismul (carte de învăţături religioase), ori poziţia reformei religioase-istorice, la statura unui tribunal superior, care să  guverneze doctrinele  noastre.

 

 

Obiecţia nr.46

 

Sinodul din Dort a condamnat Ariminianismul si a declarat securitatea condiţionată a credinciosului ca erezie.

 

 

Răspuns:

Da. Este adevărat că Sinodul din Dort a condamnat învăţătura arminianistă, dar trebuie oare să fim noi surprinşi de ce au făcut ei acest lucru?

Înainte de a se întruni la convenţie, Confesiunea Belgică Calvinistă şi Catehismul lui Heidelberg, au fost standardurile pe care le-au îmbrăţişat calviniştii, care au prezidat Sinodul.

În consecinţă, aceasta a fost concluzia inevitabilă că ariminienii, care au dorit să recunoască numai Biblia ca autoritate, să fie condamnaţi.

Acelaşi grup de oameni, care au condamnat Arminianismul ca erezie, de asemenea i-au exilat, întemniţat şi le-au interzis creştinilor arminieni să se închine lui Dumnezeu.

Este oare posibil ca un astfel de grup de oameni să fi fost sub controlul Duhului Sfânt?

De asemenea, Oldenbarneveldt a fost condamnat la moarte!

 

 

Obiecţia nr.47

 

Dacă tu crezi în securitatea condiţionată pentru credincios, înseamnă că tu îţi pui încrederea în firea omenească, în loc să ţi-o pui în Dumnezeu.

 

 

Răspuns:

Pasajul la care te referi se află la Filipeni 3:3-6 şi spune:

“Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, cari slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, cari ne lăudăm în Hristos Isus, şi cari nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.  Măcar că eu aş avea  pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti.  Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui  Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană.”

În comformitate cu contextul acestui  pasaj, când a spus Ap. Pavel că el nu şi-a pus încrederea în lucrurile pământeşti s-a referit la circumcizia pe care a făcut-o în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu; în ce priveşte Legea, fariseu; în ce priveşte zelul, prigonitor al  Bisericii; cu  privire la  neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană.  Psajul acesta se referă la baza lui socială şi religioasă pe care a avut-o înainte de convertire şi nu are nimic de a face cu securitatea credinciosului.

 

 

Obiecţia nr. 48

 

Poate fi dezmembrat trupul lui Hristos?  Absolut imposibil!  Dacă şi-ar putea pierde un creştin mântuirea, atunci trupul lui Hristos ar fi incomplet.  El ar fi tot cicatrizat ori desfigurat.  Fiecare credincios este organic înrudit cu Isus.  El este o parte din trupul spiritual al lui Hristos, Biserica!*

( *Gromacki, Salvation Is Forever pg.52)

 

 

Răspuns:

Noi suntem membrii ai trupului lui Hristos numai într-un anumit sens figurativ, care niciodată nu poate fi afectat dacă unul din membrele lui se înstrăinează de El şi devine duşmanul lui Dumnezeu, ori îi întoarce spatele şi îl  urmează pe Satan.

De asemenea, noi suntem trupul lui Hristos (1Corint. 12:27) numai în sensul în care Ap. Pavel a vrut să fie înţeles.  Aceasta constă în aceea că, fiecare membru al trupului are nevoie de celelalte  membre şi are un scop specific, unic.  Dacă interpretăm altfel, înseamnă să scoatem afară din context această figură de vorbire.

 

 

 

 

Obiecţia  nr. 49

 

OSAS este bazat pe pasaje clare din Scriptură. În timp ce Securitatea condiţionată se bazează întotdeauna pe pasage neclare, cu câteva interpretări posibile. 

 

 

Răspuns:

Acestea nu sunt nimic mai mult decât vorbe goale!  Cine poate fi mai clar în exprimare, decât Dumnezeu din Tronul Său, care cunoaşte totul despre  Har şi puterea Lui de a-şi ţine promisiunile?

După  lucrarea  infinită a lui Hristos, El a declarat:

“Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este iazul, care arde cu foc şi cu  pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc.21:8)

Poţi tu spune în mod sincer că tu vezi mai multe posibilităţi de interpretare în acest verset, care este atât de distructiv pentru OSAS?  Gândeşte-te de asemene la claritatea versetului  din Matei 10:22

“Vezi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui meu; dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit. “

Vezi de asemenea şi Matei 10:33;  2 Ioan 9.

Pe de alttă parte OSAS se bazează pe pasaje din Scriptură scoase din context Ioan 10:28, pasaje, care nu se aplică la securitatea credinciosului Ioan 19:30, nepotrivit întrebuinţate la o aplicaţie naturală etc. 

 

 

Obiecţia  nr.50

 

Viaţa credinciosului este “ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Colos. 3:3).   Poate cineva fi mai în siguranţă decât acolo?

 

 

Răspuns:

Credinciosul poate fi de asemenea vărsat din gura lui Isus ( Apoc.3:16),  poate să fie tăiat din Vita, care este Hristos, şi aruncat în foc (Ioan 15:16)!  Aceste sunt fraze exprimate în mod figurativ, care transmit adevăruri spirituale.

De asemenea, atâta timp cât credinciosul adevărat rămâne un adevărat credincios, el rămâne mântuit, dar aceasta nu s-a întâmplat întotdeauna (Luca 8:13; Rom 11:19-23; 1Tim. 1:19-20; 2Tim. 2:18).

 

(NT: Viata de care vorbeste Ap. Pavel este Hristos (vezi Coloseni 3:4).  Numai cine este in Hristos are aceasta asigurare.  Despartit de Hristos, cazut din Har nu mai exista aceasta asigurare).

 

 

Obiecţia  nr.51

 

Cum poate o persoana a cărei mântuire nu depinde câtuşi de puţin de  efortul său uman ori meritul său, ci în totalitate de puterea lui Dumnezeu şi de meritele Domnului Isus, să fie pierduta printr-o acţiune umană făcută cu gândul sau cu fapta?*

(* J.F.Strombeck, Shall Never Perish pg.94)

 

 

Răspuns:

Biblia arată în mod clar că, mâtuirea unei persoane poate fi întradevăr negată după căderea în păcat (Marcu 9: 43-48; Luca 15:24,32; 1Cor. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Efes. 5:5-7; Apoc. 14:9-12; 21:8), sau în cazul când cineva acceptă un plan greşit de salvare (Gal. 5:2-4; 1Corint. 15:2; 1Ioan 2:24;  2Ioan 9 ), ori când se leapădă de Hristos (Matei 10:33; Apoc. 2:10-11; Apoc. 14:9-12).

De asemenea, dacă nu  produci fructe după ce ai  primit mântuirea, tu vei fi aruncat în foc (Ioan 15:5-6; Luca 13:6-9).  Noi ne putem ascunde talentul  nostru, în care caz vom fi transferaţi in acelasi loc cu cei răi (Matei 25:30). Afară de aceasta, candelele noastre spirituale se pot stinge şi Hristos nu ne va mai cunoaşte când va reveni (Matei 25:12).

Meditează te rog la aceste  pasaje,  atât de clare!

 

 

Obiecţia nr.52 

 

Iuda 24, spune că Dumnezeu este înstare să ne păzească de orice cădere. Cum s-ar putea atunci, ca cineva să-şi  piardă mântuirea? Cuvintele lui Iuda sunt clare:

“Iar Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie …,”(Iuda  24)

 

 

Răspuns :

Iuda a spus că Dumnezeu este înstare să ne păzească de orice cădere.  Dar alte pasaje din Biblie ne învaţă că oamenii  pot cădea şi chiar muri în păcat.  De aceea  noi trebuie să concludem că Iuda  24 nu este o dovadă absolută, că nici un credincios nu va cădea vreodată. Vezi Matei 26:31; Luca 7:23; Luca 8:13; Rom. 14:21; 1Corint.8:13; 10:12; 1Tim. 3:6; Evrei 4:11; 6:6; 2Petru 1:10; 3:17.

Iuda a scris de asemenea:

“ Ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului  nostru Isus  Hristos pentru viaţa vecinică” (Iuda 21)

În timp ce în versetul 24 ni se spune că Dumnezeu poate să ne păzească de orice cădere, potrivit versetului 21, noi trebuie să ne ţinem în dragostea lui Dumnezeu (ca să nu cădem) şi să aşteptăm îndurarea Lui.

Observaţi însă că, din motive evidente, versetul 21 din Iuda nu este aproape niciodată citat de învăţătorii OSAS.

 

 

Obiecţia nr.53 

 

      Nu  este mântuirea eternă?  Dacă este, cum aş putea s-o pierd?

 

 

Răspuns :

Mântuirea este  întradevăr eternă, aşa după cum este declarat în Evrei 5: 9, dar vă  rog să observaţi cine o primeşte:

“Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri vecinice”

Evident, mântuirea vesnică este asigurată numai pentru aceia care ascultă în mod continuu de Domnul Isus! 

Aceasta nu înseamnează, cu toate acestea, că pentru mântuire se pretinde o ascultare perfectă, sau o perfecţiune fără păcat (1Ioan 1:8; Iacov 3:2).  Dar din nou, noi nu putem compara păcatele mai mici cum sunt îngrijorarea şi nemulţumirea, cu păcatele mai mari ca imoralitatea sexuală, beţia, lăcomia etc. care vor exclude pe cei ce le fac din Impărăţia lui Dumnezeu.

Aşa dar, bazat pe versetul 9 din Evrei cap. 5, “că dacă cineva nu ascultă de Dumnezeu nu intră în Împărăţia Cerurilor”, omul nu trebuie să se lase amăgit de gândul că într-o zi, va intra în “Împărăţie”, fără să-I dea ascultare Dumnezeului Cel  Mare şi Sfânt!

Domnul Isus ne-a învăţat acelaşi lucru în Ioan 5:29, când a spus:

“şi vor ieşi afară din ele (din morminte).  Ceice au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată.”

Vezi de asemenea Rom 2:7 şi Galat. 6:8-10.

Punctul final este că, deşi singura dată când citim despre mântuirea noastră vesnică se află în Evrei 5:9, totuşi când vorbesc ei despre această mântuire vesnică, aproape niciodată nu citează versetul întreg care arată cine sunt beneficiarii acestei promisiuni!

 

(NT.  Mântuirea este veşnică, această afirmaţie ne spune că mântuirea  pe care Domnul Isus a urzit-o este pentru totdeauna, şi nu numai pentru o perioadă limitată de timp.  Dacă avem, sau nu avem această mântuire, aceasta depinde de noi, de faptul dacă suntem şi-I rămânem credincioşi pănă la sfârşit).

 

 

Obiecţia nr.54

 

Salvarea nu este un lucru pe care o persoană ar putea să-l piardă, ea este o problemă a lui Isus Hristos de păstrare, sau pierdere a acelora pe care Tatăl I-a dat Lui.*

(*Gromacki, Salvation is Forever Pg. 84)

 

 

Răspuns:

Tipul acesta de argument este bazat pe înţelegerea greşită din Ioan 6:38-39.

În contrast, Biblia realmente dovedeşte că o persoană îşi poate pierde mântuirea, aşa după cum arată multe cazuri autentice!

Dacă grija salvării unei persoane ar fi fost lăsată total pe seama lui Dumnezeu, aceste cazuri adevărate (de pierdere a mântuirii) ar fi inexistente, deoarece Dumnezeu face totul perfect, şi doreşte ca nici unul să nu piară (2 Petru 3:9).

În afară de aceasta, Dumnezeu ne ţine în braţul Său, dar nu în aşa măsură încât să ne forţeze să stăm cu El, dacă vreodată ne decidem să-L părăsim, aşa cum a făcut fiul risipitor.

Comentând despre Apostolul Iuda Iscarioteanul,  Domnul Isus a spus:

“Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în numele Tău.  Eu am păzit pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a perit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura” (Ioan 17:12).

Acest verset dovedeşte că Iuda a fost odată salvat, la fel ca şi ceilalţi apostoli, deoarece Domnul Isus I-a ţinut pe toţi sub protecţia Lui, până când Iuda a devenit pierdut din punct de vedere spiritual (când a ales să se facă vânzător).

 

 

 

 

Obiecţia nr.55

 

În mod frecvent, voi vă referiţi la Matei 10:22, dar ştiţi  voi cu adevărat ce spune acesta?  Domnul Isus ne învaţă aici, că acei care sunt cu adevărat mântuiţi, vor răbda până la sfârşit.  Versetul acesta nu dezaprobă OSAS!

 

 

Răspuns:

Versetul actual în discuţie, arată:

“Veţi fi  urâţi de toţi; din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit !”

Prin faptul că aţi îmbrăţişat interpretarea voastră dela Matei 10:22, voi aţi schimbat cuvintele adevărate ale Domnului Isus, “va fi mântuit” (timpul viitor), cu cuvintele “deja a fost  mântuit” (timpul trecut).

Făcând astfel, voi refuzaţi să acceptaţi adevărul evident, şi în consecinţă, destorsionaţi Scripturile în comformitate cu doctrina voastră OSAS.

Acest tip de traducere greşită a versetului de la  Matei 10:22, vine dela Dave Hunt care spune că: “Cel care rabdă până la sfârşit va fi mântuit,” se referă la aceia care au supravieţuit teribilului Holacast Evreiesc (care încă va veni sub Antichrist) şi vor fi vii când se va întoarce Hristos să salveze pe poporul lui Israel, din mijlocul Armaghedonului.*

( *Dave Hunt, În Defense Of The  Feith).

Contextul clar din Matei capitolul 10, revelează că Domnul Isus a trimis ucenicii Săi să meargă mai departe şi să propovăduiască (vers. 5-8). Printre alte obstacole ce le vor întâlni, Domnul Isus a adus în centrul atenţiei lor faptul că vor fi urâţi pentru că sunt ucenicii Săi, dar pe lângă aceasta le-a mai spus că ei trebuie să rabde până la sfârşitul vieţii  lor ca să fie  mântuiţi.

Aceştia sunt aceia, care realmente vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu!

Matei 10:22, nu are  nimic de-a face cu Naţiunea lui Israel, aşa după cum contextul capitolului revelează clar acest lucru.

 

 

Obiecţia nr.56

 

Voi îl numiţi pe Domnul Isus mincios, dacă credeţi că puteţi pieri după ce aţi fost mântuiţi, deoarece, în mai multe ocazii El a spus că nu puteţi fi distruşi!

 

 

Răspuns:

În Ioan 3:16, Domnul Isus a învăţat că o persoană nu poate pieri dacă îndeplineşte condiţia de a crede în continuu  (prezentul continuu).  El ne-a  învăţat deasemenea că persoana nu va pieri, dacă îndeplineşte condiţia de al urma în continuu, aşa cum este declarat  în Ioan 10:27-29.

Nicăieri Domnul Isus, ori cineva dintre apostolii Lui, nu ne-au spus vreodată că o omul nu piere dacă îl  părăseşte pe Dumnezeu şi nu se mai întoarce niciodată înapoi, lucru care poate  fi posibil.

Prin urmare, să înveţi pe alţii despre securitatea condiţionată, nu înseamnează că Il numeşti pe Domnul Isus mincinos, deoarece, aceasta este învăţătura Lui pură, nu a altora!

Pe de altă parte, de vreme ce Domnul Isus ne-a spus că dacă ne lepădăm de El şi El se va lepăda de noi (Matei 10:33), nu sunteţi voi aceia care Il numiţi pe Domnul Isus mincinos când spuneţi că noi nu putem pieri după ce am fost mântuiţi, chiar dacă ne lepădăm de El?

 

 

Obiecţia 57

 

În pilda grâului şi neghinei Domnul Isus ne-a învăţat că nu există o cale adecvată ca cineva să le poată distinge corect una de alta.  De aceea, dacă o persoană Il părăseşte pe Domnul Isus şi nu-L mai urmează, chiar după mai mulţi ani de slujire pentru El, dovedeşte că el a fost întotdeauna neghină şi prin urmare, n-a fost niciodată cu adevărat mântuit.

 

 

Răspuns:

Învăţătura lui Domnului Isus privind această parabolă o găsim în Matei 13:24-30, cu interpretarea făcută de Dansul în versetele 36-43.

Surprinzător, în această parabolă, este faptul că servitorii stăpânului au putut distinge neghina de grâu!  Lucrul acesta rezultă în mod evident din versetele 27-30.

Robii stăpânului casei au venit, şi I-au zis: “Doamne, n-ai sămănat sămânţa bună în ţarina ta ? De unde are dar neghină ?”  El le-a răspuns:  “Un vrăşmaş a făcut lucrul acesta.”  Şi robii i-au zis : “Vrei dar să mergem s-o smulgem ?”  “Nu”, le-a zis el, “ca nu cumva, smulgând  neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea.  Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi  spune secerătorilor: “Smulgeţi întâi  neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu” ( Matei 13:27-30).

Observaţi vă rog că potrivit versetului 27, buruienile (ori neghina) au fost recunoscute de servitori, chiar de la început!

Capacitatea de a distinge starea spirituală a unei  persoane, în ce măsură este  preocupată de mântuirea  sufletului ei, este vădită din următoarele:

“Dar cea dedată la plăceri, măcar că trăieşte, este moartă” (1Tim.5:6)  

“Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului.  Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este dela Dumnezeu ; nici cine nu iubeşte pe fratele său”  (1Ioan 3:10) 

În final, să spui că tu nu poţi distinge o persoană mântuită de o persoană pierdută, este ca şi cum ai spune că tu nu poţi deosebi o persoană vie de una moartă, o persoană care este lumină de una care este întuneric, şi o persoană care este sub puterea lui Dumnezeu, de una care este sub  puterea  lui Satan (Ioan 5:24; Fapte 26:18)!

Numai tradiţia omului poate  înşela  pe cineva  în aşa măsură.

 

 

Obiecţia  nr.58

 

Pot persoanele imorale din punct de vedere sexual, moşteni viaţa veşnică?  Desigur că pot!  Deoarece acum, nu-i nimeni moral, şi nici n-a exisat  vreun om care să nu fi fost imoral din acest punct de vedere.

Pasajul din Apocalipsa 21:8 trebuie să fie înţeles cu Harul Bibliei în minte.

 

 

Răspuns:

Înainte de a veni la Hristos, toţi oamenii sunt imorali într-o formă sau alta (1Cor. 5:10; Efes. 2:1-2; Mat. 5:28), dar astfel de oameni se pot pocăi şi pot obţine iertarea  (Fapte 20:21; 1Cor. 6:9-11).

La punctul iertării iniţiale, persoana este eliberată din sclavia păcatului, inclusiv de păcatul imoralităţii sexuale (Ioan 8: 34-36; Rom. 6:19-22).

Dacă n-a fost cineva eliberat din sclavia păctului, înseamnă că niciodată nu a fost mântuit!

Ca şi susţinător al învăţăturii OSAS, tu crezi că o persoană poate trăi în păcatul curviei, şi totuşi moşteneşte viaţa veşnică, dar Biblia spune în mod clar altceva (1Cor. 6:9-10; Efes. 5:5-7; Apoc. 22:15).

Diferenţa aceasta, reflectă harul pe care se bazează OSAS, har, opus adevăratului Har Biblic.

Înţelege te rog, că Apocalipsa 21:8 precum şi 1Corinteni 6:9-10 este Harul pur!  Adevăratul Har ne învaţă să trăim în sfinţenie (Tit 2:12), nu în imoralitate (Iuda 4), şi va exclude din Imparatia Cerurilor pe toţi acei care nu se pocăiesc de  păcatul curviei, chair dacă anterior au fost mântuiţi.

 

 

Obiecţia nr.59

 

Biblia ne învaţă că Dumnezeu disciplinează pe copiii Lui, care se rătăcesc pe cărările păcatului (1Cor.11-12).  De aceea, având încredere că Domnul pedepseşte pe copiii Săi ca să-i aducă înapoi, dacă o persoană a fost vreodată salvată, ea va rămâne întotdeauna salvată.  Acesta este adevărul! Chiar dacă Dumnezeu ne pedepseşte cu moartea fizică, El ne ia acasă, să fim cu El  în vesnicie.

 

 

Răspuns:

Recordul scriptural ne arată că, disciplina lui Dumnezeu nu aduce  întotdeauna înapoi pe copilul răzvrătit, chiar dacă Dumnezeu este credincios în administrarea pedepsei pe care o aplică.

În Ieremia 32:33, cuvântul lui Dumnezeu spune :

“Mi-au întors spatele, nu s-au uitat la Mine ; i-am învăţat, i-am  învăţat întruna, dar n-au ascultat şi nu s-au învăţat.”

Vezi de asemenea Ieremia 2:30; 5:3 şi 7:28.

 Să înveţi că Dumnezeu ucide un fiu păcătos şi neascultător din cauza păcatelor lui, şi după aceea îl ia în Paradis, înseamnă să promovezi în mod indirect păcatul.

La urma urmei, spun unii propovăduitori ai învăţăturii OSAS, copilul neascultător a lui Dumnezeu nu are nimic de pierdut în ceea ce priveşte salvarea, dacă păcătuieşte, fiindcă chiar dacă îl ia mai repede la Ceruri, el va fi răsplătit de Dumnezeu.

 

 

Obiecţia nr.60.

 

În Evanghelia după Ioan capitolul opt versetele 1-11, noi vedem că Domnul Isus n-a condamnat femeia prinsă în adulter.  El i-a spus doar să plece şi să nu mai păcătuiască.

 

 

Răspuns: 

Contextul acestui pasaj arată că Domnul Isus n-a condamnat-o pe ea, în sensul pedepsirii cu moartea prin aruncare cu pietre, pedeapsă ce se aplica sub legea Mozaică în astfel de cazuri (Lev.20;10; Deutr. 17:6-7). Dar aceasta nu înseamnă că Domnul Isus nu va condamna pesoanele adultere care nu se  pocăiesc, cu pedeapsa focului.  Pasajul din Apocalipsa 22:15, care a fost dat de Domnul  Isus, arată că astfel de oameni vor fi excluşi din Împărăţia lui Dumnezeu!

 

 

 

 

 

Obiecţia nr.61

 

Să discuţi cu cineva despre securitatea condiţionată, înseamnă să-i produci o stare de îngrijorare, de aceea nici nu trebuie să aduci aceasta problemă în discuţie.

 

 

Răspuns:

Sunt multe învăţături în Biblie care produc o stare de nelinişte şi îngrijorare, dar în mod sigur, una dintre cele mai temute învăţături, care produce temere şi îngrijorare, este învăţătura despre securitatea condiţionată a credinciosului.

Numai din cauză că ea produce îngrijorare celor ce o ascultă, nu înseamnă că nu trebuie învăţată.  Referinţa Biblică atestă aceasta!

De asemenea, importanţa discuţiei deschise a acestei probleme, se va extinde mai departe  în vesnicie, şi mulţi nu vor fi altfel preveniţi!

În ale cuvinte, învăţătura securităţii necondiţionate din zilele noastre contribuie la generarea adormirii mintale şi neglijenţei, fapt care distrage atenţia oamenilor dela veghere şi îi aşează pe credincioşi într-o poziţie predispusă căderii spirituale (1Cor. 10:12).

Credincioşii din zilele noastre, au aceeaşi nevoie de a fi preveniţi despre posibilittea de a nu moşteni Împărăţia Cerurilor, ca şi cei din zilele Apostolului Pavel (Gal. 5 19-21).

Să opreşti acest fel de prevenire din cauză că ar putea produce îngrijorare unora, înseamnă să pui omenirea creştină într-un dezavantaj  major.

 

 

Obiecţia nr 62

 

Nu este cu putinţă să fie înşelaţi cei aleşi de învăţături false, a spus Isus:

“Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi ; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi  cu  putinţă, chiar şi pe cei aleşi” Matei 24:24).

 

 

Răspuns:

Versetul acesta spune dacă va fi cu putinţă,  nu că aceasta nu este cu putinţă, aşa după cum citesc unii în el.  Alte versete arată că, copiii lui Dumnezeu pot fi înşelaţi (2Corint. 1:3-4; Colos. 2:4-8; 2Petru 3:17; 1Ioan 2:24-25; 2Ioan 9; Apoc. 2:20).

De asemenea, numai Hristoşii falşi şi profeţii falşi sunt menţionaţi aici! Alte versete menţionează fraţi falşi (Gal. 2:4), Apostoli falşi (2Corint. 11:13) şi învăţători falşi 2Petru 2:1) care pot în mod asemănător înşela pe creştinii adevăraţi.

Mândria poate de asemenea să înşele o persoană (Obadia 1:3) şi împietrirea duhului până la  mândrie ( Daniel 5:20).

Aparent Apostolul Pavel consideră că, chiar şi credincioşii Noului Testament ar putea să cadă victimă mândriei, care ar putea determina în consecinţă, pe cineva imatur în credinţă, ridicat la nivelul de conducător spiritual, să fie înşelat şi să cadă sub aceiaşi osândă ca şi diavolul (1Tim. 3:6; Apoc. 20:10).

Evanghelia după Matei 24.24; menţionează semne mari şi minuni care sunt produse de profeţii mincinoşi şi Hristoşii mincinoşi.  Domnul Isus în mod evident vorbeşte despre semnele şi minunile care sunt aşa de mari, că ele pot înşela pe unii dintre cei aleşi, deci este posibil să fie înşelaţi.  Acesta este unul din motivele pentru care suntem preveniţi în repetate rânduri, să veghem necontenit.

De asemenea, creştinii trebuie să cunoască că miracolele pot veni de la diavolul (Exod. 7:11-12; 8:7; 2Tesal. 2:9; Apoc. 13:14-15; 16:14; 19:20), la fel ca şi de la Dumnezeu.

Un pasaj analog despre miracole, pasaj, care poate că este cel mai relevant pentru ultima generaţie a acestei epoci, este Apoc. 19:20, în care este scris:

“Şi fiara a fos prinsă. Şi îpreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înainea ei semnele şi minunile, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei.  Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu  pucioasă.”

Când semnul fiarei va fi emis şi decretat, atunci, mesajul va fi pentru sfinţi.

“Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: “Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului .  Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.  Şi nici ziua, şi nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul ei. Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa  lui Isus. (Apoc.14:9-12).

Din nou, chinul cel vesnic aşteaptă pe toţi aceia care vor primi semnul fiarei, chiar şi pe aceia care au fost inainte mântuiţi şi au acceptat să primească acest semn.

Aşa că acolo nu va fi posibil  nici un fel de OSAS!  În mod clar, sfinţii pot  muri spiritual în accest caz!

 

 

Obiecţia nr.63

 

Dacă încerci să-ţi păstrezi mântuirea prin tine însuţi, tu vei pierde Împărăţia lui Dumnezeu!  Aceasta implică o mântuire prin fapte.

 

 

Răspuns:

Acest fel de raţionament este o concluzie a zilei-prezente; este mesajul  harului falsificat.  Astfel de mesaj este uşor de respins, când omul îşi aminteşte că Apostolul Pavel nu numai că ne-a învăţat că noi suntem mântuiţi prin Har şi nu prin fapte (Efes.2:8-9), dar el i-a spus de asemenea lui Timotei să se  păstreze curat :

“Să nu-ţi pui mîinile  peste  nimeni cu grabă : şi să nu te faci părtaş păcatelor altora : pe tine  însuţi păstrează-te curat. (1Tim. 5:22).

A încercat Pavel să nege mântuirea lui Timotei, spunându-i să facă aceasta?

De asemenea, Ap. Ioan i-a învăţat pe credincioşi să se păzească de idoli:

“Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin” (1Ioan 5:21).

Reamintiţi-vă că, toţi idolatri vor fi aruncaţi în iazul cu foc (Apoc. 21:8).  De aceea, Ioan  le-a spus credincioşilor să se păzească de ceva, ce le-ar putea cauza  pieirea.

La fel Iacov, care este declarat ca o parte indispensabilă a religiei creştine, a spus că Dumnezeu acceptă existenţa responsabilităţii umane de a se păzi  pe ei înşişi :

“Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl  nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve in necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume” ( Iacov1:27 ).

Atâta timp cât credincioşii se păstrează curaţi pe ei înşişi ferindu-se de idoli şi pângărirea spirituală, aceste fapte nu pot fi niciodată compatibile cu mesajul popular al harului OSAS.  În schimb, faptele credincioşilor sunt compatibile cu mesajul Harului propovăduit de Domnul Isus şi de apostolii Lui.

Întrebarea se pune acum, au primejduit Pavel, Ioan, Iuda şi Iacov audienţa, cu mesajul lor? 

De asemenea, bazat pe OSAS, dacă un credincios, care a crezut în învăţătura OSAS se abate de la această învăţătură şi pune un accent mare şi pe faptă pentru păstrarea mântuirii, el rămâne mântuit.  Aşa că el cu adevărat nu va pierde Împărăţia cerurilor, nu cum sugestionaţi voi!

Logic vorbind, să crezi în securitatea condiţionată, nu este numai o poziţie cu adevărat Biblică, dar aceasta este de asemena cea mai sigură poziţie  „de îmbrăţişat” a securităţii credincioşilor.

 

 

Obiecţia nr.64

 

Să respingi OSAS, înseamnă să fii fără asigurarea mântuirii.

 

 

Răspuns;

Sunt multe pasaje, în special din 1Ioan, care vorbesc despre asigurarea mântuirii.

Pasajul principal este 1Ioan 5:12-13, care spune:

“Cine are pe Fiul, are viaţa ; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.  V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele  Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.”

Mulţi credincioşi nu ştiu că pasajul acesta, care este adesea greşit interpretat de adepţii OSAS, tocmai el, oferă garanţia mântuirii pentru aceia care au pe Isus Fiul lui Dumnezeu la timpul prezent continuu şi cred în Numele lui, tot la timpul prezent continuu.  Numai aceştia sunt oamenii care, bazaţi pe Biblie, pot avea certitudinea că au viaţa veşnică.

În afară de aceasta, acelaşi apostol care ne-a dat pasajul din 1Ioan 5:12-13, ne-a dat de asemenea şi pasajele din 1Ioan 3:10 şi 1 Ioan 2:3-4, care spun:

“Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavoului.  Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este dela  Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său”  (1Ioan3:10).

“Şi  prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă  păzim poruncile Lui.  Cine zice :  “Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos,şi adevărul nu este în el ( 1 Ioan2:3-4).

Să excluzi aceste ultime pasage când discuţi cu cineva despre garanţia salvării, înseamnează să înfăţişezi numai parţial adevărul şi să denaturezi sensul şi interpretarea corectă a securităţii mântuirii.

Există o asigurare, dar numai pentru aceia care cred tot timpul în Domnul Isus, şi Il urmează neîntrerupt, potrivit cu Ioan 10:27.

 

 

Obiecţia nr. 65

 

Credincioşii, care cad din credinţă n-au fost cu adevărat salvaţi de la început!

 

 

Răspuns:

Să afirmi lucrul acesta, înseamnează să treci cu vederea peste faptul că toţi apostolii L-au părăsit pe Domnul Isus, în aceiaşi noapte (Matei 26:31).  Am putea noi spune atunci, că apostolii originali n-au fost niciodată cu adevărat salvaţi deoarece ei s-au despărţit de Domnul Isus la un moment dat?

Conform Bibliei, Hank Hanegraaff, John MacArthur Jr. şi alţii care propovăduiesc o astfel de învăţătură, sunt greşiţi!

 

( NT.  Afirmaţia OSAS că, credincioşii care au căzut din credinţă n-au fost salvaţi niciodată este neîntemeiată, deoarece  Biblia nu spune că cineva a căzut de la credinţă, pentru că n-a avut credinţă ci pentru ca nu si-a pastrat cugetul curat sau s-a ratacit datorita invataturilor false (1Tim. 1:19; 6:20-21)).

 

 

Obiecţia nr.66

 

Sinuciderea nu este un păcat de neiertat!  De aceea. Dacă o persoană a fost vreodată salvată şi după aceia a comis păcatul sinuciderii, ea va  merge totuşi în cer.

 

 

Răspuns;

Este adevărat că sinuciderea nu este trecută pe listă ca şi păcat de neiertat, dar de ce vă place vouă să credeţi că numai aceia care comit păcatul care nu poate fi iertat vor pierde cerul?

Apocalipsa 21:28, declară foarte clar că un ucigaş care nu se pocăieşte, va fi aruncat în iazul cu foc.  Deoarece o victimă care se sinucide este un ucigaş real, care a premeditat să se sinucidă şi a murit într-o stare de nepocăinţă, în acest caz, nu mai este nici-o nădejde că astfel de persoană, chiar dacă a fost mai înainte salvată, va intra în Împărăţie, comform acestui verset (1Cor. 4:16-17)

Dacă înveţi altfel de cum spune acest pasaj, promovezi în mod sigur sinuciderea!

 

 

Obiecţia 67

 

Este un lucru teribil să spui la cineva, în special la un nou convertit, că securitatea unui credincios este condiţionată.  Aceasta îl poate face să se  îndoiască de  mântuirea lui.

 

 

Răspuns:

În mod evident, lucrul acesta n-a fost un motiv de îngrijorare pentru scriitorii Bibliei, care au răspândit Cuvântul.  Ei au învăţat pe oricine, în mod deschis, că securitatea credinciosului este condiţionată.

Dacă învăţătura aceasta n-a fost atunci dăunătoare pentru noii convertiţi, cum ar putea fi în zilele noastre?

Mă refer în mod special la învăţăura Apostolului Ioan.  El i-a învăţat, fără ocolite, pe toţi care vor citi epistolele lui, unii dintre ei au fost noi convertiţi (1Ioan 2:12-14), că adevărata lor mântuire ar putea fi negată (1Ioan 2 :24-25).  Vezi de asemenea şi 2Ioan 9.

De altfel, Ap. Pavel a propovăduit securitatea vesnică condiţionată în mesajul său  Biblic din (1Cor. 15:2; Colos. 1:22-23).

Domnul Isus a învăţat în mod clar adevărul său etern pe toţi!  Unele din învăţăturile Sale, în special parabolele, declară o securitate condiţionată.

Dumnezeu vrea ca oricine, chiar şi noii convertiţi, să cunoască adevărul! 

 

 

Obiecţia 68

 

Diavolului i-ar place ca oamenii să creadă că securitatea credincioşilor este condiţionată, deoarece în felul acest ei sunt preocupaţi mai mult de ei înşişi şi nu au timp şi oportunitate să-l slujească pe Dumnezeu.

 

 

 

Răspuns:

Duhul Sfânt, nu diavolul a inspirat Scripturile, care învaţă despre securitatea condiţionată.  Diavolul, care este tatăl mincinoşilor, este unul care nu vrea ca adevărul vreunui subiect să fie revelat, inclusiv securitatea condiţionată a credinciosului.

Ap. Pavel în mod deschis a învăţat pe alţii, şi personal a crezut că, chiar şi salvarea proprie este condiţionată (1Cor. 9:27; Rom 8:13; Gal. 6:8-9; Filip. 3:10-14; Fapte 24:15-16 ) şi totuşi lucrul acesta nu l-a împiedecat pe el, nici în cea mai mică măsură, de la slujirea lui Dumnezeu şi de a-I fi de folos.  De fapt chiar opusul, pote fi văzut în învăţăturile şi exemplele lui Pavel.

În lumina Genesei 3:4 apare clar, că diavolul doreşte ca oamenii să creadă în securitatea  necondiţionată! 

            

 

Obiecţia nr.69

 

Controversa securităţii crednicioşilor este o problemă secundară ori neesenţială în opinia mea.  Eu nu vreau să ne dezbinăm din cauza aeasta.  Fundamentali în unitate, nefundamentli în libertate, în toate lucrurile uniţi în dragostea fraţeasca.

 

 

Răspuns:

 Cum ar putea fi secundară ori neesenţială, o problemă legată de mântuire?  Ap. Pavel, care a insistat pe unitate, n-a ezitat să se opună în mod deschis doctrinei false despre mântuire (Fapte 15:1-2), pentrucă el a crezut că astfel de doctrină ar putea cauza unor credincioşi deja mântuiţi, căderea din Har până la punctul unde Hristos nu mai are nici-o valoare pentru ei. (Gal.5:2-4).

Nouă ni s-a poruncit de asemenea să luptăm pentru credinţa ce ne-a fost dată, împotriva falsificării mesajului Harului Sfânt, deoarece această falsificare este o licenţă pentru imoralitate (Iuda 3,4), care la fel pare să fie o descriere perfectă a învăţăturii OSAS.

După cum arată Iuda, astfel de învăţături care sunt licenţe pentru  imoralitate, produc dezbinări (v.19).

Afară de aceasta, câţiva din învăţătorii OSAS spun că învăţătura securităţii eterne este Biblia ori ceva foarte similar cu aceasta.  De exemplu, Dr. Charles Stanley a scris:

“Chiar şi  Biblia prin sine însăşi, vine sub atac când securitatea eternă a credinciosului este pusă în discuţie.”  ( Charles Stanley, Eternal Security p.192)

Aceasta este o problemă primordială care în mod disperat are nevoie să  fie atenţionată de dragul adevărului şi a sufletelor eterne. 

 

 

Obiecţia nr.70

 

După cât se pare, Ap. Pavel a crezut în OSAS; deoarece el a scris:

“Ce vom zice dar ?  Să păcătuim mereu, ca să se îmulţească harul” ? (Rom.6:1).

 

 

Răspuns:

Deşi în primul verset din Romani cap. 6, Ap. Pavel a pus întrebarea aceasta, nu înseamnează că El ar fi tolerat păcatul, deoarece tot dânsul dă răspunsul la această întrebare, cu un categoric Nu! 

În următorul verset citim:

“Nicidecum !  Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat” ? (Rom. 6:7)

De asemenea, acel care a scris Rom 6:1, a scris în mod asemănător şi Rom. 8:13, în care a zis:

“Dacă trăiţi  după îndemnurile ei (firii  pământeşti), veţi  muri;  dar dacă prin Duhul, faceţi să moară  faptele trupului, veţi trăi” (Rom. 8:13).

Nici un scriitor al Bibliei, înclusiv Ap. Pavel, n-a crezut în OSAS.

De fapt, realmente, ei au învăţat împotriva acestui tip de învăţătură (1Cor.6:9-10; Efes. 5:5-7; 1Petru 5:12; Iuda v.3 şi 4).

 

 

Obiecţia nr. 71

 

Dcă învăţătura OSAS nu este adevărată, atunci în cazul când un om îşi va pierde vreodată mântuirea, el nu va mai putea niciodată să se mai întoarcă  înapoi, conform cu Evrei  6:4-6.

De fapt, atunci, tu crezi în învăţătura de două ori pierdut, totdeauna pierdut!

 

 

Răspuns:

Nu este aşa!  Fiul risipitor a primit înapoi mântuirea lui (Luca 15:24,32), şi Ap. Petru a primit-o de asemenea (Luca 22:33; Matei 10:33).  Pe deasupra Ap. Pavel a spus că oamenii credincioşi pot fi altoiţi din nou, dacă ei nu mai continuă în necredinţă (Rom.11:19-23).

Vezi de asemenea şi Iacov 5:19-20. 

Evrei 6:4-6 este  un caz special!

 

 

Obiecţia nr.72

 

Dacă învăţătura OSAS este greşită, atunci majoritatea slujitorilor bisericii sunt greşiţi.  E posibil aceasta? 

 

 

Răspuns:

E un lucru trist să realizezi că majoritatea este uneori greşită!

Amintiţi-vă de faptul că majoritatea spionilor care au plecat în Canaan au fost greşiţi în prezentarea raportului pe care l-au adus ei, când s-au întors la  poporul lui Israel (Numeri 13 ).  La fel, în zilele lui Noe, toţi, în afară de cele opt persoane din corabie, au fost greşiţi.

Afară de aceasta, majoritatea celor care vor pierde Împărăţia lui Dumnezeu şi vor merge la pieire (Matei 7:13-14 ), sunt la fel greşiţi.

Noi trebuie să ne călăuzim după Sfintele Scripturi, nu după ce face sau crede  majoritatea.

 

 

Obiecţia nr.73

 

În Ioan 6:37, Isus a spus clar:

“Tot ce-Mi  dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.

De aceea, OSAS trebuie să fie adevărat şi “salvat astăzi, pierdut mâine” trebuie să fie greşit.

 

 

 

 

Răspuns:

Versetul accesta se referă numai la aceia care iniţial au venit la Isus, pe care i-a asigurat că îi va lua la El. Acesta nu se referă la ce se poate întmpla după ce o persoană vine la Isus.

În legătură cu aceasta, noi trebuie să căutăm în alte locuri în Sfintele  Scripturi, în care vom învăţa din exemple concrete şi specifice, că o persoană care a fost în prealabil mântuită, poate după aceea muri spiritual!

 

 

Obiecţia nr.74

 

Un om nu se poate îneca, atâta timp cât capul lui este deasupra apei!

Deoarece Hristos este capul nostru şi El este în ceruri (Colos. 3:1-4), nu poate fi posibil ca noi să  ne  înecăm ori să devenim nemântuiţi.*

(* Esence of argument found în H.A. Ironside’s book,  Full assurrance pg. 53).

 

 

Răspuns:

Acest tip de argument este un  exemplu excelent de argumentare prin contradicţie, de la natural la spiritual, ca să forţeze obţinerea rezultatului dorit.

Sfintele Scripturi nu portretizează viaţa creştină printr-un om înotând, ci mai de grabă cu un om care aleargă distanţă lungă cu posibilitatea de a-i creşte îngrijorarea şi a-şi pierde din vigoarea inimii  (Evrei 12:1-3).

De asemenea, creştinul este asemănat cu un pom fructifer căruia I se cere să aducă fructe, fiindcă altfel, va fi tăiat şi aruncat în foc (Ioan 15: 5-6; Luca 13: 6-9).

În timp ce Hristos este în ceruri acum, numai chemaţii Lui, aleşii şi urmaşii credincioşi, sunt arătaţi să fie cu El când se va reîntoarce (Apoc. 17:14).

 

 

Obiecţia nr.75

 

Isus este capetenia şi desăvârşirea credinţei noastre (Evrei 12:2)!  Aceasta ne asigură că El ne va ţine pe noi în credinţă tari şi vii până la sfârşit.

 

 

Răspuns:

Concluzia acestui tip de argument este în conflict cu ceea ce capetenia şi desăvârşirea credinţei noastre personale ne-a învăţat în altă parte.

În Luca 8:13, Domnul Isus a spus:

“Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă, sunt aceia cari, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita cad.”

Aşadar, Domnul Isus ne-a învăţat că un adevărat credincios poate deveni necredincios prin persecuţie, care îi poate distruge garanţia credinţei lui. (Matei 13:5-6; 13:20-21).

 

 

 

 

 

 

Obiecţia nr.76

 

Aşa dar, eu declar categoric că persoana care este salvată, care mărturiseşte că Isus este Domn şi crede în inima lui că Dumnezeu la înviat pe El din morţi, va merge în cer când  moare, nu contează ce fapte (ori lipsă de fapte ) acompaniază  astfel de crednţă.

În alte cuvinte, nu contează ce fel de păcat (ori absenţă de ascultare a credinciosului) acompaniază asfel de credinţă.*

(* Kendall,  Once Saved, Always Saved, p.52,53.)

 

 

Răspuns:

Să abuzezi de Rom. 10: 9-11, aşa cum a făcut Kendall, este groaznic!

Când Ap. Pavel ne-a dat acesta  pasaj, el n-a intenţionat să ni-l prezinte în mod izolat ca noi să trebuiască să ignorăm alte pasaje cu privire la salvare, aşa cum a făcut Kendall.

Meditaţi la 1Tesal. 4:3-8:

“ Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie ; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu. 

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentrucă Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.  Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la  necurăţenie, ci la sfinţire.  De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.”

Multe alte pasaje ar putea fi citate.

 

 

Obiecţia nr.77

 

Învăţătura OSAS este dovedită în 1Tesaloniceni 5:23-24.

“Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin ; şi duhul vostru, sufletul şi trupul vostru, să fie  păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.  Celce v-a chemat este credincios, şi va  face lucrul acesta.”

Dumnezeu ne va ţine pe noi fără prihană! (puri, nevinovaţi, fără păcat).

 

 

Răspuns:

Nu vă lăsţi să fiţi duşi în eroare uitându-vă la acest tip de declaraţii pauline, fără să luaţi  în considerare alte adevăruri similare.

Acelaşi scriitor ne a dat de asemenea Coloseni 1:21-23 :

““Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela  nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei  făpturi de sub cer, şi al cărei slujitor am fost facut eu, Pavel” (Colos. 1:21-23).

Acest pasaj completează 1Tesal. 5:23-24 prin citarea clauzei condiţionale, dacă tu continui în credinţa ta.

De asemenea, Ap. Petru a scris:

“ De aceea, prea  iubiţilor, fiindcă aşteptaţi acceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsişi înanintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace (2Petru 3:14).

Din acest pasaj, noi putem conclude că Petru a crezut categoric că este posibil să nu fii găsit fără prihană, fără vină şi  în pace  cu Hristos!

În final, dacă sfinţenia noastră este lăsată numai pe seama lui Dumnezeu, atunci de ce n-a lucrat pentru Solomon, Ap. Iuda, pentru cei menţionaţi în Ioan 6:66 şi alţii?

 

 

Obiecţia nr.78

 

Salvarea este un cadou! Şi Romani 11:29 spune că, darurile lui Dumnezeu şi chemarea Lui sunt irevocabile.  Prin urmare Dumnezeu nu va lua niciodată salvarea de la noi.

 

 

Răspuns:

Dar este subiectul salvării individuale de aici, în armonie cu contextul versetului 29 din Romani11?

Hai să facem o scurtă privire asupra  acestui text.  Versetul 28 din acest capitol este prima jumătate a frazei de examinat. Deoarece pronumele plural ei din acest verset (28), se referă înapoi la versetul 25, hai să pornim de aici şi să mergem până la versetul 29.    

 “Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta : o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea până va intra numărul deplin al Neamurilor.  Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, dupăcum este scris : “Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile dela Iacov.  Acesta va fi legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”  În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre  binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor.  Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile şi de chemarea făcută” (Rom. 11:25-29 ).

În mod cert, contextul arată că naţiunea lui Israel este subiectul.  Israelul este iubit din pricina patriarhilor, chiar dacă sunt duşmanii Sfintelor Scripturi (nu fraţi întru Hristos).

 Aşa că, darul şi chemarea menţionată în versetul 29, se referă la dragostea pe care o are Dumnezeu pentru Israel!

 

( NT.  Salvarea este darul lui Dumnezeu! Omul poate primi sau refuza acest dar.  Deci în ultima instanţă omul este cel ce va decide dacă va fi sau nu va fi mântuit).

 

 

Obiecţia  nr.79

 

Tu trebuie să ai un doctorat câştigat prin muncă, ca să fii în stare să interpretezi corect Biblia. Dacă nu-l ai, şi tu crezi în securitatea condiţionată pentru credincios, tu eşti în mod evident greşit.

 

 

Răspuns:

Câteva comentarii trebuiesc făcute în legătură cu acest fel de afirmaţie.

În primul rând, mesajul Bibliei este din punct de vedere spiritual desluşit!

În legătură cu aceasta, noi citim :

“Dar  omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el, sunt o nebunie ; şi nici nu le poate înţelege, pentrucă trebuiesc judecate duhovniveşte  (1Cor.2:14).

“Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.  Am mai multă pricepere decât toţi bătrânii, căci păzesc poruncile Tale.  ( Ps.119:99-100).

Aceasta arată că învăţătura spirituală şi priceperea decurg din meditarea la Sfintele Scripturi şi din ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.

Observaţi vă rog. că nu există aici, ori în altă parte în Biblie menţionată  necesitatea de a avea vreun fel de titlu academic, ca să poţi dobândi învăţătură spirituală şi pricepere.

De fapt, chiar unora din scriitori Bibliei care au fost inspiraţi de Duhul Sfânt, le-au lipsit educaţia formală.  Exemplu evident în acest sens, se poate da Ap. Petru şi Ioan (Fapte. 4:13), care înainte de a deveni apostolii Domnului Isus, au fost pescari.

În al doilea rând, dacă toţi cei ce posedă doctorate în teologie ar produce învăţătură sănătoasă, atunci n-ar mai putea fi conflicte între aceia care au astfel de dispute.  De fapt, ar fi imposibil să le aibă!

Cu toate acestea, faptele dovedesc contrariul, chiar şi printre aceia care îmbrăţişează OSAS.

În al treilea rând, mulţi oameni cu doctorate meritorii au erori doctrinale majore.  Un exemplu dintre aceştia este Victor Paul Wierwille, fondatorul organizaţiei “The Way International”!

Wierwille, în ciuda doctoratului său, a negat deitatea  lui Hristos!

În al patrulea rând, sunt oameni cu doctorate meritorii care cred în securitatea condiţionată pentru credincioşi, la fel cum sunt şi oameni cu doctorate care nu cred.

În sfârşit, să afirmi că un om trebuie să aibă doctorat ca să poată interpreta corect Biblia, nu este numai greşeală prin ea însăşi, dar şi o încercare vrednică de compătimire făcută de aceia care au astfel de grade  universitare, ca să se aşeze pe ei înşişi sus, peste şi deasupra altora, pe fundaţii nescripturale!

 

 

Obiecţia  nr:80

 

Sunt un număr egal de texte biblice care învaţă despre OSAS, cu a acelora care nu învaţă.  De aceea, voi nu puteţi fi emfatici (adică prea stăruitori şi exageraţi), când susţineţi securitatea condiţionată.

 

 

Răspuns:

Dacă crezi o astfel de afirmaţie, înseamnează că tu crezi că Biblia se contrazice pe ea însăşi! Este absolut imposibil ca Biblia să înveţe amândouă; OSAS şi securitatea condiţionată.  Una trebuie să fie greşită!

Este adevărat cu toate acestea, că propovăduitorii învăţăturii OSAS au argumente, care par la prima vedere să fie suportate de unele texte scripturale, însă nici unul din aceste argumente nu este adevărat.

Textele scripturale care sunt de obicei citate de OSAS, sunt luate afară din context;  ca de exemplu Ioan 10:28, ori nu sunt legate cu subiectul cum este cel din Ioan 19:30, sau sunt folosite greşit  în vreo altă cale (Rom. 11:29).

Biblia ne invaţă că securitatea credincioşilor este condiţionată.

Cu cât mai repde îşi dau creştinii seama de acest adevăr şi-l înţeleg, cu atât mai repede ei vor fi îmboldiţi să se aşeze pe poziţia de gardă spirituală şi să rabde până la sfârşit, de dragul salvării lor. (Mat 10;22; Evrei 3:14; Apoc. 2:10-11).

Milioane de suflete  pot pieri fără această informaţie vitală.

 

 

 

 

 

Obiecţia nr.81

 

Printre alte lucruri,  Apostolul Pavel a scris si despre imoralitatea sexuală, când ne-a dat 1Corinteni 6:12, care spune:

“Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe  mine.”

De aceea, imoralitatea sexuală este parte din libertatea creştină, dar nu trebuie să fie folosită ca licenţă pentru păcat.

 

 

Răspuns:

Este imposibil ca imoralitatea sexuală să facă parte din libertatea nostră creştină, deoarece, ea exclude din Împărăţia Cerurilor, pe cei care trăiesc în acest păcat  (Apoc. 21:8; 1Cor. 6:9-10; 1Thes. 4:3-8, etc.).  Ap. Pavel a scris de asemenea despre liberatea creştină în Gal. 5:13, care nu  poate include imoralitatea sexuală:

“Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie.  Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru  firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste”( Gal. 5:13).

 

 

Obiecţia nr.82

 

Bazat pe Ieremia 32:44, învăţătura OSAS este asigurată sub Noul legământ.

“Voi încheia cu ei un legământ vecinic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine, şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine” (Ierem.32:40).

 

 

Raspuns

Pronumele ei şi lor, care se află în acest verset, se referă la naţiunea lui Israel, aşa după cum este arătat foarte clar în versetele 30-40, din acest capitol.  În plus de aceasta, legământul vesnic care Dumnezeu îl are cu Israel, aşa cum este menţionat de Ieremia, nu poate fi acelaş cu Noul Legământ.

Dacă aceasta ar fi aşa, şi interpretarea OSAS ar fi adevărată, atunci Israel L-ar fi acceptat pe  Hristos ca Mesia si nu L-ar fi respins.

În afară de acesta, în Ieremia 32:40, Dumnezeu identifică pe aceia de la care nu se  va  întoarce să le facă bine, cu aceia care nu se vor depărta de El      

OSAS învaţă un mesaj diferit; care spune că noi ne putem îndepărta de Dumnezeu, putem merge chiar până la punctul de a ne lepăda de El, fiindcă Domnul tot nu se va lepăda de noi, nici nu va pleca de la noi!

În final, atâta timp cât oricare om îndeplineşte condiţia de a nu se îndepărta de Dumnezeu, securitatea condiţionată îi dă asigurarea acelui individ că Bunul Dumnezeu nu se va îndepărta de el. Această asigurare este similară cu Ioan 10:27-28.

 

 

Obiecţia nr.83

 

Să afirmi despre cineva că, dacă este curvar, beţiv ori lacom şi zgârvit, el nu este mântuit, înseamnează să-l judeci.  Ori noi nu suntem judecători!

 

 

Răspuns :

Dacă unui creştin, care a păcătuit după ce şi-a mărturisit credinţa în Domnul Isus deşi a fost prevenit de 1Corint. 6:9-10 şi Apoc.21:8, i se spune că, un curvar, un beţiv, ori cineva care este lacom, etc. a fost şi este tot timpul salvat, el este învăţat contrar  Bibliei.

Aceasta îi va da persoanei în cauză, care are nevoie de pocăinţă pentru  iertare, un simţământ fals de securitate şi o speranţă iluzorie care va duce la condamnarea veşnică a sufletului său.

De altfel, Domnul Isus ne-a poruncit să judecăm, când ne-a spus:

“Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate” (Ioan 7:24) !

Judecata dreaptă aşa cum e menţionată în acest verset, se ghidează după Cuvântul lui Dumnezeu, nu după aparenţă, ori după dorinţa, speranţa sau opinia  noastră, etc.

Domnul Isus nu S-a contrazis pe Sine însuşi în Matei 7:1-2, unde se referă la judecata ipocrită.  În pasajul acela, Domnul Isus I-a certat pe ipocriţii care au condamnat pe semenii lor, în timp ce ei înşişi aveau motive să fie condamnaţi.

În concluzie, Ap. Pavel a ştiut că Elima a fost fiul diavolului (Fapte 13:10), bazat pe comportarea lui. 

Noi de asemenea putem judeca corect pe alţi fraţi sau sorori de-ale noastre când au păcătuit, aşa cum a făcut Pavel, bazaţi pe diferite texte scripturale cum sunt de exemplu : 1Cor. 5:3-5; 1Tim. 5:6; 1Ioan 3:10,15.  

 

 

Obiecţţia  nr.84

 

Deşi termenul de renegat nu este niciodată folosit în Noul Testament ca o descriere pentru credincios, acesta a fost folosit de Dumnezeu pentru Israelul  idolatru.

“Întoarceţi-vă copii renegaţi, zice  Domnul; pentrucă Eu sunt căsătorit cu voi” Ieremia ( 3:14.)  (Traducere după Biblia Engleză NKJV).

Israelului renegat i-a fost totuşi considerat legământul credincios pe care Dumnezeu l-a făcut cu el, şi baza de reîntoarcere a fost faptul că Dumnezeu a fost încă căsătorit cu poporul lui Israel.

Păcatul lui Israel nu i-a adus pierderea mântuirii ori a poziţiei legământului, ci numai o separare temporară şi o retezare a  binecuvântărilor zilnice.*

(* Gromacki, Salvation  Is Forever ).

 

 

Răspuns:

Deşi termenul de renegat nu este niciodată folosit în Noul Testament, acesta este în mod sigur echivalent cu cuvântul a se lepăda ori lepădare de credinţă, despărţire de Hristos din 1Tim. 4:1 şi 2Tesal. 2:3.

În  Ieremia 3:8 noi citim:

“Şi cu toate  că M-am despărţit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, şi i-am dat cartea ei de despărţire, totuş soru-sa, vicleana Iuda,  nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel.”

De asemenea în Iuda 5, spune:

“Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit  pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.”

Aceasta arată mai mult decât doar o separare temporară şi o retezare zilnică a binecuvântărilor.

 

 

Obiecţia nr.85

 

Doctrina eternei securităţi este prin sine însăşi un stimulent la sfinţenie.*

(*John L. Bray, Once Saved, Always Saved. Pg..24)

 

 

Răspuns:

Concluzia logică a învăţăturii OSAS îngăduie cele mai îngrozitoare genuri de comportament; în timp ce omul, după părerea lor, rămâne totuşi mântuit.

De aici, concludem că învăţătura lor este o licenţă pentru imoralitate, deşi ei neagă deseori acest  lucru.

Mulţi scriitori OSAS declară în mod deschis că învăţătura aceasta a fost abuzată şi folosită în mod greşit, chiar până la punctul de incest! Iar dacă acesta este adevărul, atunci se pune întrebarea, cum poate fi OSAS un stimulent la sfinţenie?

Să analizăm puţin următoarele afirmaţii făcute de învăţătorii OSAS :

Şi totuşi, cineva poate vedea de ce unii numesc “odată salvat, întotdeauna salvat”, un lucru periculos.  Acesta este o dinamită ! Acesta ne pune la locul nostru de cinste.  Acesta ne face să  fim liberi.  Este vulnerabil să abuzezi de această învăţătură.

Nu există nici un fel de îndoială că aceasta este o  învăţătură are a fost abuzată.  Ea este probabil cea mai abuzată învăţătură din Noul Testament.  Credinciosul din Corint a abuzat de ea, făcând incest (1 Cor. 5:1-5).**

(**Kendal, Once Saved Always Safe, pg.58)

 

Întrebare:

Nu cumva doctrina eternei securităţi promovează un stil de viaţă desfrânat?

Dacă oamenii sunt siguri că ei sunt mântuiţi pe veci, nu cumva ei nu vor mai avea motivaţie să ţină legătura lor cu Dumnezeu în mod  permanent?

 

Răspuns:

Întotdeauna există posibilitatea ca noi să abuzăm de privilegiile  harului.  Cu toate acestea, credinciosul a fost regenerat spiritual de Duhul Sfânt şi în viaţa lui s-a produs o transformare radicală.  Credincioşii care fac abuz de har, vor experimenta disciplinarea lui Dumnezeu !*** 

(*** Erwin W. Lutzer, How You Can Be Sure That You Will spend Eternity With God, pg. 154 )

 

 

Obiecţia nr.86

 

Învăţătura OSAS a fost dezbătută secole de-a rândul şi noi nu vom cunoaşte cu adevărat nici-o cale până când va reveni Domnul.  

 

 

Răspuns:

Asemenea concluzie greşită poate fi spusă despre oricare problemă doctrinară!  Adevărul este că noi putem cunoaşte realitatea despre OSAS acum, dacă ne îndreptăm spre Biblie şi citim animaţi de dorinţa sinceră de a accepta tot ce ne învaţă ea.

Acest subiect a fost dezbătut secole de-a rândul, dar aceasta nu s-a întâmplat din cauză că Biblia ar învăţa ambele poziţii!

Mulţi oameni înclină spre OSAS, numai  pentru că ei vor să creadă în această învăţătură. Vezi Timotei 4:2-4.

 

 

Obiecţia nr.87

 

   După cât se pare tu speri să fii în stare să-i spui Domnului că tu eşti în ceruri nu numai pentru că El te-a salvat prin sângele şi harul Său, ci si din cauză că ai trăit o viaţă destul de bună ca să-ţi  păstrezi mântuirea.*

(“ Personal letter from  Dave Hunt dated 11-23-96.)

 

 

Răspuns:

Deşi nu suntem mântuiţi prin faptele noastre, noi putem deveni pierduţi prin ceea ce facem sau vorbim ori prin ceea ce nu facem, chiar după ce suntem salvaţi cu adevărat (Rom.8:13; Gal 5:19-21; Apoc. 22:19; Matei 25:30; Ioan 15:5-6; Luca 13:6-9)!

Deasemenea, păcatul poate aduce moartea spirituală (Luca 15:24,32), urmare a cărui fapt se pierde statutul de mântuit.

 

 

Obiecţia nr. 88

 

Este evident că de vreme ce voi nu înţelegeţi OSAS, nu înţelegei nici justificarea  prin credinţă.

Bob George a scris:

Aceasta este semnificaţia“justificării prin credinţă.”  Eu sunt în Hristos şi El este în mine.  Acceptarea mea, nu se bazează pe fapta mea.  Eu sunt îmbrăcat cu  neprihănirea lui Isus Hristos (Gal. 3:27).  Acum Dumnezeu mă cunoaşte cu adevărat şi necondiţionat!

Această minunată moştenire aparţine fiecărui copil a lui Dumnezeu.*

( * Bob George, Eternal Security pg.14).

De asemenea,, Kendall a scris:

Sunt multe căi prin care poate ajunge cineva la adevărul odată salvat, întotdeauna salvat.   S-a spus că doctrina justificării prin credinţă este cea mai mare dovadă a acestui adevăr.  Eu  sunt ispitit acum să spun că aceasta este mai de grabă învăţătura Noului Testament, care învaţă despre naşterea din nou.   În final, eu trebuie să las cititorulului să decidă dacă există cu adevărat astfel de lucru ca “cea mai remarcabilă” dovdă  a acestei învăţături.**

(** Keendall, once Saved, Always Saved, pg.99)

Justificarea este o sentinţă care nu va fi schimbată.  Aceasta este irevocabilă.   Sentinţa aceasta este pronunţată numai o singură dată unei persoane care s-a încrezut în Isus Hristos.***

(*** Ibid pg.34 ).

 

 

Răspuns:

Justificarea despre care vorbeşte Keendall se bazează pe un moment de credinţă în Domnul Isus, care s-a petrecut în trecut, indiferent dacă ei continuă să creadă sau nu.  Lucrul acesta este comun tuturor susţinătorilor OSAS, care au vederi extremiste.  Pentru ei, o persoană care a crezut în trecut este un credincios, şi niciodată nu va pieri chiar dacă el încetează să mai creadă!   Dar este aceasta, ce ne învaţă Biblia?

Domnul Isus a spus:

“Oricine crede în El, nu este  judecat ; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 3:18)

Vedem aici, cum Domnul Isus ne-a învăţat că noi trebuie să continuăm in a crede în El, ca să nu fim judecaţi.

Numai un moment de credinţă din trecut, nu asigură aceasta.  O  mântuire bazată pe OSAS, nu pare să recunoască acest adevăr.  Apostolul Pavel a menţionat mântuirea printre alte lucruri, când ne-a dat pasajul din Tit 3:5-7, în care a spus:

“El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihhănire, ci pentru îndurarea Lui…. pentruca, odată socotiţi neprihhăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii vecinice.”  (Tit 3:5,7) .

Deşi Ap.Pavel a propovăduit mântuirea prin credinţa în Hristos, el de asemenea a declarat că astfel de oameni care au fost justificaţi, pot deveni moştenitori având nădejdea vieţii vesnice.

Vorbind de mântuire, Ap. Pavel de asemenea spune creştinilor să aibă drept coif nădejdea mântuirii (1Tes. 5:8).  Probabil că din cauză că acest verset vorbeşte despre nădejdea mântuirii, când vorbesc propovăduitorii OSAS de armura spirituală a creştinului, întotdeauna citează numai versetele de la Efeseni 6:13-17 şi nu 1Tesaloniceni 5:8.

Speranţa nu este întotdeauna garanţia absolută a mântuirii  (1Cor. 9:10; Iacov 5:4).

 

 

Obiecţia nr.89  

 

Catolicismul respinge OSAS de asemenea!

 

 

Răspuns :

Catolicismul respinge ateismul la fel!

Trebuie ca  noi să credem că ateismul este adevărat din cauza aceasta?

Doamne fereşte!

OSAS stă ferm ori cade bazat pe Biblie, mai de grabă decât pe ceea ce vreun sistem religios crede despre acesta.

 

 

Obiecţia  nr. 90

 

Dacă am putea pierde salvarea noastră, aceasta ar trebui să fie din pricina păcatului.  Deoarece păcatul nu poate cauza aceasta, noi nu putem pierde mântuirea.

Singurul lucru care ne-ar putea cauza să murim din nou din punct de vedere spiritual, este păcatul; însă el a fost înlăturat odată pentru totdeauna.*

(‘ George, Eternal Security, pg. 8).

Dacă o persoană care a fost salvată ar putea fi pierdută, aceast ar fi numai din cauza păcatului (şi aimnteşte-ţi că păcatul este singurul lucru care poate cauza pierderea oricărei persoane )…**

(**Strombeck, Shall Never Perish pg. 89)

 

 

Răspuns:

Surpinzător este faptul că, pe lângă păcat sunt şi alte căi care pot nega salvarea oamenilor.  Biblia declară că acceptarea unui plan fals de mântuire poate cauza căderea credinciosului din Har (Gal. 5:24; 1Cor.15:2) şi să fie fără Dumnezeu (1Ioan 2:24-25; 2Ioan 9).  A treia cale este lepădarea de Hristos (Matei 10:33).

 

 

Obiecţia nr.91

 

OSAS este suportat de Evrei 10:11-14.  Dumnezeu nu trebuie să mai facă târg cu  păcatul.  Acesta a fost complet încheiat la cruce.

Aşa după cum Bob George a scris:

Şi prin acel sacrificiu unic, El a făcut perfect pentru veci, pe oricine şi-a pus credinţa lui în Hristos.*

(*George, Eternal Security pg.7)

Scriptura spune: El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţi (Evrei 10:14).

 

 

Răspuns:

Adevărat, dar oare ce-a vrut scriitorul original să spună prin aceasta relatare?  A căutat el să pună sângele Domnului Isus vărsat prin sacrificiul de la Calvar mai presus decât sângele taurilor şi caprelor, ori a învăţat el OSAS? 

Acelaşi scriitor ne-a dat nouă de asemenea multe alte adevăruri despre creştini, adevăruri pe care trebuie să le luăm în consideraţie de asemenea.

De exemplu  Evrei 3:12-14, care spune:

“Luaţi seama dar, fraţilor, ca  niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel  viu.  Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice : “Astăzi,” pentruca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.  Căci ne-am făcut părtaşi ai  lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început. “

De asemenea, Pavel s-a rugat pentru cei din Corint şi le-a recomandat celor care au fost deja salvaţi să ţintească la desăvârşirea lor (Cor.13:9,11).   Evident că, aici trebuie să fie o posibilitate ca aceasta să nu se întâmmple, lucru care este de asemenea aparent în alte pasaje din scrierile lui, însă  în cazul de faţă vom menţiona doar un singur exemplu din Galateni 6:7-10.

 

 

Obiecţia  nr.92

 

Bazat pe 2Corinteni 5:17, care spune că atunci când cineva devine mântuit el are o nouă identitate, exemplul următor dovedeşte OSAS prin analizarea acestei  noi identităţi:

Aceasta este precum omida care se târeşte pe cel mai jos plan al existenţei.  Într-o zi ea îşi ţese un înveliş numit cocon cu care se  înfăşoară, iar mai târziu iese afară sub formă de fluturaş, fiind totalmente o nouă creatură.

Eu niciodată n-am auzit pe cineva spunând:   “Ia  priveşte la această minunăţie de vierme transformat !”  Tu ai auzit ?  Nu!  Cum îl numeşti tu pe acesta ?  Un fluture !  De ce ?  Pentrucă el este cel ce este, indiferent de comportarea lui.  El  poate ateriza pe creanga  unui copac ori nu. Chiar dacă ar uita că el este fluturaş şi s-ar putea târî împreună cu celelalte omide din jur, el niciodată nu va mai fi din nou omidă. *

(*Ibid )

 

 

 

Răspuns:

Apostolul Pavel a avertizat împotriva aestui tip de învăţătură:

“Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos” (Colos.2:8).

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.  Cele vechi s-au dus:  iată că toate lucrurile s-au făcut  noi” (2Cor. 5:17).

Deoarece toate lucrurile s-au făcut noi pentru cel care este în Hristos, versetul acesta ne arată că trebuie să fie o schimbare în valorile şi atitudinile omului despre păcat, Biblie etc., fapt care se reflectă în schimbarea comportamentului său.  Noi dovedim pocăinţa noastră cu faptele bune ce le facem. Fapte (26:20).

Biblia ne învaţă că un creştin poate deveni mort spiritual şi pierdut din nou  (Luca 15:24,32), poate deveni duşman al lui Dumnezeu din nou ( Iacov 4:4) şi să pornească să-l urmeze pe Satan din nou  (1Tim. 5:11-15)

Orice ilustraţie, comparaţie etc. care ar contrazice acestea, şi alte texte, trebuie să fie respinse.

 

 

Obiecţia nr.93

 

Hai să presupunem că tu ai trăi în sărăcie şi ai supravieţui prin practicarea prostituţiei.   Împărăţia are legi aspre şi pedepse grele pentru persoanele care sunt împlicate într-o astfel de practică, aşa că tu trăieşti într-o teamă constantă.  Într-o zi, regele declară amnestie generală.  Toate actele criminale inclusiv prostituţia, sunt iertate.  Ar fi aceasta o veste bună? Desigur!  Ar fi aceasta o motivaţie suficientă pentru ca să-ţi schimbi stilul de viaţă? Nu! De ce? Pentru că tu totuşi ai nevoie să supravieţuieşti şi practicarea prostituţiei este tot ce ştii tu. 

Însă regele nu numai că a iertat toate crimele, dar mai ult decât atât, el ţi-a cerut să devii mireasa lui.   Acum cine vei fi tu? Regina! Din cauza comportării tale?   Nu, ci pentru că tu te-ai identificat cu regele.

Sunt acum motive să te schimbi?  De sigur că da! Nici-o femeie cu mintea-ntreagă nu şi-ar mai relua stilul ei vechi de viaţă când ea are toate  bogăţiile, toate drepturile şi privilegiile  unei regine.*

 

 

Răspuns:

Din nou, metoda folosirii rezultatelor obţinute prin deducţie de la fenomenele naturale la cele spirituale este dăunătoare, când este folosită în mod greşit la învăţarea multor lucruri.

În legătură cu aceasta analogie specifică, observaţi vă rog, cum concluzia este în mod clar contrazisă de învăţătura creştinilor carnali OSAS, aşa cum este ea prezentată de Stanley, Swindoll, Evans, etc.

Chiar mai important, Sfintele Scripturi arată în mod indiscutabil cum câţiva din cei ce au fost cu adevărat salvaţi s-au întors la vechiul lor stil de viaţă a păcatoasa, aşa cum a fost de exemplu fiul risipitor, văduvele nenominalizate din 1Timotei 5, şi alţii.

 

 

Obiecţia nr.94

 

Creştinul este posesorul neprihănirii care i-a fost atribuită şi nimic nu-l poate învinui, sub nici-o formă.  El are o stabilitate perfectă şi o salvare completă în ochii lui Dumnezeu.

Ce face salvarea aceasta să fie un tezaur scump, este faptul că ea este eternă.  Valoarea ei este incomesurabilă din cauză că ea niciodată nu poate fi luată de la noi.  Cât de trist este faptul că salvarea  în care cred mulţi creştini este insubstanţială, capricioasă şi poate dispărea la un moment dat.*

(*Dave Breese, Destiny Newsletter  Nov.1995 pg.1)

 

 

Răspuns:

Observaţi vă rog implicaţia acestei afirmaţii care pare să fie aceea că un  om ca să poată fi salvat, trebuie să creadă în OSAS, altfel, mântuirea lui  nu este deloc mântuire.

Nici unul din scriitorii Noului Testament n-a scris mai mult despre neprihănirea atribuită credincioşilor, decât Ap. Pavel (Rom. 3:22; 4:5,11,13; 9:30; 10:4; Gal. 3:6; Filip 3:9).  Cu toate acestea, el a avertizat în continuu pe creştinii care au primit neprihănirea, că ei pot pierde Impărăţia cerurilor dacă păcătuiesc ( Rom. 8:13; Gal. 5: 19-21, 6: 8-9).  De unde rezultă că neprihănirea nu e garantată să fie neschimbabilă ori permanentă, aşa cum susţin propovăduitorii OSAS şi cum spune Lutzer.**

(** Lutzer, How You Can Be Sure That You Will Spend Eternity With God, Pg. 60,61).

De asemenea, presupunerea lui Dave Breese, aşa cum a fost citată mai sus, că nimic nu-l poate învinui, sub nici-o formă pe cel neprihănit,  nu poate, nici de cum, fi adevărată deoarece păcatul are capacitatea de a păngări pănă si pe cei  neprihăniţi.

În afară de aceasta, pasajul din Romani 3:22 foloseşte prezentul continuu când vorbeşte de credinţa celor neprihăniţi.  Aşa dar, dacă noi ne oprim de a crede în Domnul Isus, noi  pierdem statutul de neprihăniţi.

Aceasta este în mod clar o posibilitate de a fi pierduti (Luca 8:13; 2 Tim.2:18; 1Tim.1:18-20).

Uultima referinţă arată în mod clar, că Ap. Pavel a fost convins de faptul că până şi Timmotei ar fi putut eşua din credinţă, altfel niciodată nu i-ar fi dat porunca să-şi păstreze credinţa şi cugetul curat.

 

 

Obiecţia nr.95

 

Eu am învăţat din experienţă că este imposibil pentru cineva, ca să-şi piardă mântuirea lui.

 

 

Răspuns:

Standardul nostru de verificare al oricărei doctrine nu se bazează pe experienţele noastre, ci numai pe Sfântele Scripturi (2Tim.3:16), care ne învaţă că putem pierde mântuirea noastră.

Tu ai menţionat că experienţa ta îţi arată că nu e posibil ca cineva sa-şi piardă mântuirea.  Aceasta este opinia ta, însă experienţa mea anuleaază experienţa ta, deoarece eu am văzut oameni care au fost cu adevărat mântuiţi prin Harul salvator (Fapte 11:23) şi mai târziu s-au întors ca şi câinele la vomitatul lui (2Petru 2:22).

Din pricină că experienţele noastre sunt contradictorii şi în conflict unele cu altele, noi ştim că amândouă nu pot fi adevărate! De aceea, noi trebuie să mergem la surse mai demne de incredere pe care le aflăm scrise în Sfintele  Scripturi.

 

 

Obiecţia nr.96

 

Dacă aş şti că eu îmi  pot pierde mântuirea, eu aş renunţa la ea chiar acum.

 

 

Răspuns:

Convingerile tale sunt foarte diferite de convingerile multor credincioşi care ştiu că ei îşi pot pierde mântuirea şi cu toate acestea, nici nu se gândesc să renunţe la ea.

  În schimb, credincioşi care au această cunoştinţă beneficiază de un avantaj major, deoarece ei acordă mai multă atenţie veghei lor spirituale, decât ceilalţi.

Credincioşii care nu cred că îşi pot pierde mântuirea sunt acei oameni care nu cred că ei pot cădea, că sunt într-un pericol spiritual, conform cu învăţătura adevărată a Harului de la 1Corinteni 10:12.

Acesta este unul din marile pericole ale celor ce cred în OSAS.  Alt pericol este acela de a ajunge într-o stare de îngâmfare (Rom. 11:19-23 ).

 

 

Obiecţia nr.97

 

Dacă te opui învăţăturii OSAS, înseamnează că vrei să induci în eroare şi să frustezi o mulţime de tineri credincioşi care sunt în toiul luptelor spirituale.

 

 

Răspuns :

Îngrijorările voastre despre noii convertiţi, diferă mult de ale creştinilor din primul secol.  În era de început a creştinismului slujitorii lui Dumnezeu au socotit că doctrina sănătoasă a fost imperativă pentru creşterea spirituală, indiferent dacă cineva a fost nou convertit, sau nu (1Petru 2:2). 

Deoarece Biblia învaţă foarte clar despre securitatea condiţionată, noi credem că toţi creştinii au nevoie să fie învăţaţi despre aceasta, aşa cum a fost elucidată la începutul creştinismului.

Scrisoarea catre Evrei a fost scrisă către creştinii care au avut de purtat multe lupte spirituale şi au avut nevoie să înveţe din nou anumite adevăruri de bază ( Evrei 5:11-12; 12:12).  Cartea aceasta este plină cu pasaje care resping OSAS.  De aceea, astfel de învăţătură nu este un impediment pentru nici un creştin, ci dimpotrivă este remediu evident şi un ajutor potrivit, care se află în această carte şi în celelalte cărţi din Sfântele Scripturi.

În mod special Ap. Pavel i-a făcut de cunoscut lui Timotei că unii dintre noii convertiţi au fost în pericol de a ajunge lideri în poziţia de supraveghetori în biserică.  Astfel de neascultare i-ar fi putut face să cadă în păcatul îngâmfării şi în osânda diavolului (1Timotei 3:6).

Evident că astfel de informaţie despre securitatea condiţionată a credincioşilor nu este detrimentală, ci dimpotrivă este benefică pentru toţi care o cunsc.

 

 

Obiecţia nr. 98

 

Eu mă rog ca tu să găseşti adevărata salvare.

 

 

Răspuns:

Dacă eu aş învăţa pe alţii, cum mulţi fac aceasta, că un om poate fi curvar, beţivan lacom etc. şi totuşi rămâne mântuit, voi aţi crede că eu am fost salvat, dar din cuză că eu repet ce spune Biblia despre aceste lucruri,  voi credeţi că eu am nevoie ca să fiu mântuit.  Interesant!

Pe de altă parte, doctrina voastră declară că o persoană nu poate spune despre altă persoană dacă e mântuită sau nu.  Aşa că este posibil ca oamenii care cred ca şi mine în 1Corinteni 6:9-10; Apocalipsa 21:8 şi ne încredem în Domnul Isus că ne poate mântui, suntem mântuiţi după toate acestea, chiar dacă noi respingem categoric OSAS.

Obiecţia nr.99

 

Salvarea este garantată pentru trecut, prezent şi timpul viitor.  Aceasta dovedeşte OSAS.

 

 

Răspuns:

 Nu, nu este garantată!  Ce dovedesc cele trei timpuri ale mântuirii este că: punctul iniţial al mântuirii nu asigură o intrare garantată în Împărăţia lui Dumnezeu.

Amintiţi-vă că interpretarea noastră trebuie să se bazeze pe mai multe versete din Biblie, fiindcă ele sunt armonios corelate de la un capăt la altul a Sfintelor Scripturi.  Aceasta înseamnează că pasajul de la Marcu 10:29-30 care se referă la mântuirea finală, trebuie armonizate cu toate celelalte.

Isus a răspuns: Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru Mine şi pentru Evanghelie, si să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, faraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viaţa vecinică.”

Observaţi că viaţa eternă la care se referă aceste versete, nu a fost încă dobândită de credincioşii care erau atunci în viaţă.  În comformitate cu alte versete ca de exemplu Matei 10:2 şi Galateni 6:8-9, salvarea pentru unii creştini s-ar putea să nu se facă niciodată, dacă nu vor răbda până la sfârşit.

Noi trebuie să perseveram in credinta în Isus Hristos, ori altfel vom fi condamnaţi aşa după cum ne-a învăţat Domnul Isus în Ioan 3:18.

 

 

Obiecţia nr.100

 

Eu cred în OSAS, dar eu nu cred de asemenea nici în „eternal unsecurity”.  Eu cred că este foarte greu să-ţi peirzi mântuirea.  Pănă la urmă David  nu şi-a pierdut-o, chiar dacă a săvârşit adulter şi crimă.

 

 

Răspuns:

Nici eu nu cred, în insecuritatea mântuirii eterne! Biblia ne învaţă că exisată o securitate perfectă, dar numai pentru aceia care continuă să-L urmeze pe Domnul Isus până la sfârşitul vieţii lor. (Ioan 10:27-29; Evrei 3:14; 1Ioan 5:12-13; Apoc. 2:10-11).

Ap. Petru a scris despre asigurarea poziţiei noastre:

Voi deci,  prea iubiţilor, ştiind  mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi  tăria.” (2 Petru 3:17).

(Notă: în traducerea engleză NIV, Scrie: păziţi-vă să nu cădeţi din poziţia garantată…)                      

Ap. Petru a spus că, credinciosul are o poziţie garantată, însă cu toate acestea, el poate cădea din această poziţie dacă acceptă învăţătrura falsă.  Alte texte adăugate la acesta, arată că păcatul poate duce la moartea spirituală.

În legătură cu David, (vezi răspunsul nostru detailat de la începutul acestui capitol.) el şi-a pierdut mântuirea când a păcătuit, dar după ce s-a pocăit a fost iertat.  Să susţii că el nu şi-a pierdut salvarea când a comis adulter şi crimă, înseamnă să zici că, creştinii pot fi curvari şi ucigaşi findcă şi aşa nu-şi pot pierde mântuirea.  Lucrul acesta este de asemenea o licenţă pentru imoralitate.

În concluzie, este rău să-ţi negi propria ta salvare lepădându-te de Hristos (Mat. 10:33), acceptând un plan greşit de mântuire (Gal.5:2-4), ori să fii descris ca cei din 1Corinteni. 6:9, 10; Apocalipsa 21:8.

Pe de altă parte, unii pot fi căldicei (Apoc. 3:15-16), neproductivi (Luca 13: 6-9) ori adormiţi (Apoc. 3:2-3) pentru o perioadă de timp, şi totuşi să fie fie salvaţi dacă se pocăiesc.

Astfel de creştini sunt într-un pericol mare spiritual şi de aceea ei trebuiesc avertizaţi de magnitudinea pericolului, fiindcă OSAS nu-l oferă niciodată!

 

 

Obiecţia nr.101

 

Îndemnurile din epistolele Pauline să trăim o viaţă sfântă, sunt bazate pe ceea ce a făcut Dumnezeu şi ceea ce are în plan să facă în viaţa creştinilor, nu pe teama de a-şi pierde cineva salvarea.  Citeşte scrierile Ap. Pavel şi vei înţelege acest principiu.

Cât de simplu ar fi fost pentru el să scrie: “Fă aceasta, ori altfel tu vei merge în iad!” Însă el niciodată n-a făcut acest lucru.*

(* Gromacki, Salvation Is For Ever pg. 97)

 

 

Răspuns:

După ce studiezi toate epistolele Ap. Pavel (şi restul scrierilor lui din Noul Testamet înclusiv parabolele), nu poţi coclude decât contrariul afirmaţiei de mai sus!   Meditaţi la pasajele din Rom. 8:13; 11:23; Gal. 5:15, 21; 1 Cor. 6:9-10; Efes. 5:5-7; Apoc. 22:19; Evrei 3:12-14.

Notaţi în special avertismentul dat de Ap.Pavel în mod frecvent creştinilor prin citatul de la Gal. 5:19-21:

“Şi faptele firii sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea.  Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezu.”

Aşa dar, cu toate că, cuvintele exacte, fă aceasta, ori altfel vei merge în iad nu sunt scrise aici, conceptul este acelaşi!

 

 

Obiecţia nr.102

 

În Romani 14:4, Ap. Pavel a spus :

“… el (robul) va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.”

Aceasta dovedeşte că o persoană care a fost odată salvată, va rămâne neclintita, bazat pe puterea lui Dumnezeu.

 

 

Răspuns:

Câteva comentarii:

1- Versetul acesta se aplică numai aceluia care Il serveşte pe Dumnezeu, nu aceluia care îşi serveşte propria lui carne (fire păcătoasă)!

Dacă un credincios samănă în firea lui pământească, după plăcerea lui, el va secera putrezire, în loc de viaţă vecinică (Gal. 6:8-10).

2- De asemenea, în Rom. 14:21, se afirmă posibilitatea unui om de a cauza căderea fratelui său.  De aceea, posibilitatea de a nu sta în picioare trebuie să existe, altfel n-ar fi şansă de cădere.

De aici, rezultă că trebuie să existe o condiţie, deşi ea nu este în mod distinct declarată.

Sunt pasage scripturale care par să înveţe OSAS dacă le izolăm din contextul lor şi ignorăm alte texte înrudite. De aceea, noi nu trebuie să izolăm nici un verset, inclusiv Rom. 14:4 (ori alte pasaje din contextul lor).

 

 

Obiecţia nr.103

 

În mod frecvent voi menţionaţi 1Cor. 6:9-10, dar omiteţi versetul 11.  Versetele 9 şi 10 se referă la timpul când corintenii erau necredincioşi, deoarece versetul 11 continuă să spună că astfel au fost câţiva dintre voi.  Ori expresia a fost, este  la timpul trecut.

 

 

Răspuns:

În primul rând, versetele 9şi 10 declară foarte simplu că oamenii răi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  Astfel de oameni sunt identificaţi după comportamentul lor păcătos şi nu după criteriul dacă au avut, sau nu au avut vreodată un moment de credinţă în Hristos.  E bine să luaţi în considerare acest  lucru.

Pasajul din discuţie explică :

“ Nu ştiţi că cei  nedrepţi  nu vor  moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ?  Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta : nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”( 1Corint.6:9-10).

Când a scris Ap. Pavel acest pasaj, a arătat în versetul 11, că unii din adunarea corintenilor au fost acel tip de oameni înaninte de a fi primit iertarea iniţială.  Dar noi nu trebuie să credem că, comiţînd astfel de păcate după ce am fost mântuiţi, nu vom fi identificaţi la fel ca cei care n-au fost niciodată salvaţi şi trăiesc în astfel de păcate.

Lucrul acesta este clar adus la lumină în 1Corint. 10:7, care spune: “Să nu fiţi închinători la idoli!”

În mod evident, Pavel a spus că aceia care au fost botezaţi, sfinţiţi şi iertaţi ar putea deveni idolatri 1Cor. 6:9-10; la care a mai adăugat că astfel de oameni nu vor  moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Ca să înţelegem mai bine acest pasaj din 1Cor. 6:9-10, noi trebuie să  luăm în considerare versetele anterioare să vedem ce a spus Pavel ca să ne conducă la acesta.  Capitolul începe cu încercarea şi străduinţa Ap.Pavel de a reglementa disputele dintre credincioşi (v.1-5), care ajnseseră chiar până la punctul unde ei se duceau la judecată, un frate împotriva altui frate (v.6). 

Apoi  noi citim în versetele 7-10:

  “Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi, este un cusur pe care-l aveţi.  Pentru ce nu suferiţi mai  bine să fiţi nedreptăţiţi ?  Dece nu răbdaţi mai  bine paguba ?  Dar voi siguri sunteţi aceia cari nedreptăţiţi  şi păgubiţi, şi  încă  pe fraţi. “ Nu ştiţi că cei  nedrepţi  nu vor  moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ?  Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta : nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”( 1Corint.6:7-10).

Explicaţia faptului că Pavel a scris versetele 9 şi 10, a fost, în parte din cauză că în acel timp unii s-au certat între ei şi au făcut rău altor oameni.  Acesta este cadrul informaţiei de  bază care a condus la  versetele 9 şi 10!

De aceea, aceste versete au fost adresate acestor fel de oameni.  Curvarii, idolatrii, hoţii, escrocii etc. sunt răi chiar dacă ei au fost mai înainte  “spălaţi, sfinţiţi şi iertaţi în Numele Domnului Isus şi a Duhului Sfânt al Dumnezeului  nostru” (v.11).  La fel, ei nu vor moşteni Împăraţia lui Dunezeu (v.9).

În versetul nouă cuvântul pornos, este folosit pentru sexualitaea imorală şi probabil că se referă la ce s-a întâmplat în urmă cu curvarul din Corint din 1Cor. 5:1, unde cuvântul porneia este folosit să-l descrie în acel timp.  Pavel a spus de asemenea că omul acela a fost rău (5:13).

Amintiţivă că din punct de vedere Biblic, păcatul este tot păcat, indiferent de cine îl face, şi plata păcatului este aceiaşi, indiferent de cine îl practică.  Nu există nici o deosebire între o persoană imorală sexual, care a fost în prealabil salvată şi o persoană imorală care n-a fost nici când mântuită.

Nu putem spune beţiv mântuit şi beţiv nemântuit. Biblia menţionează numai curvari, beţivi etc. şi îi declară pe toţi, indiferent de condiţiile lor spirituale din trecut, că sunt la timpul prezent răi, şi nu vor intra  în Împărăţia cerurilor dacă nu se pocăiesc.

Numai OSAS încearcă să facă două tipuri de curvari, beţivi, excroci, lacomi etc.  Un tip de oameni salvaţi din cauza unui moment de credinţă din trecut şi alt tip de oameni nesalvaţi, deoarece ei n-au avut niciodată în  trecut, un moment de credinţă.

 

 

Obiecţia nr.104

 

Voi folosiţi întotdeauna Apoc. 21:8, ca să  dezaprobaţi „eternal security”!

Unde spune acest pasaj că odată ce o persoană a fost salvată, ea îşi mai  poate pierde după aceea salvarea?

În acest verset se relatează:

“Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este iazul, care arde cu foc şi cu  pucioasă, adică moartea a doua” (Apoc.21:8).

 

 

Răspuns:

Deşi versetul din Apoc.21:8 nu foloseşte cuvintele “Tu îţi poţi pierde salvarea”, acesta ne învaţă cu toate acestea, cine va sfârşi în iazul cu foc.  În plus, versetul acesta  ne arată:

1-     Aceştia nu vor fi numai necredincioşii care vor sfârşi în iazul de foc, aşa după cum spun învăţătorii OSAS.  De fapt, astfel de oameni nu sunt citaţi în primul rând pe listă.

2-     Tipurile specifice de păcătoşi sunt scoşi în evidenţă şi arătaţi a fi în pericolul spiritual de-a fi aruncaţi în focul etern.

 Este de asemenea clar, din relatarea Sfintelor Scripturi, că o persoană care a fost odată spălată, mântuită şi iertată (1Cor.10:7), poate deveni după aceea idolatră  (1Cor.10:7).  De  vreme  ce toţi idolatrii vor fi aruncaţi în iazul cu foc (Apoc. 21:8 ), atunci, o persoană care a fost anterior mântuită, poate deveni pierdută din nou prin acest tip de păcat.

În consecinţă, 1Ioan 5:21 ne spune să ne păzim de idoli.

OSAS contrazice categoric adevărul citat în Apoc. 21:8 (care a fost dat de Dumnezeu însuşi din Tronul Său) când spune că, criminalii care nu se pocăiesc, curvarii, mincinoşii, idolatrii etc, care au fost vreodată salvaţi, nu vor merge în iad.

 

 

Obiecţia nr.105

 

Orice verset pe care îl folosiţi din Vechiul Tetsament nu ni se aplică, deoarece noi suntem sub Noul Legământ.

 

 

Răspuns:

Bisericile Nou Testamentale au tras învăţăminte din Scripturile vechi (Fapte (17:2), ceea ce înseamnează că s-au inspirat din Scripturile Vechiului Testament.  Aceasta este explicabil şi neîndoielnic, deoarece cărţile Noului Testament nu erau încă scrise!

De asemenea, Evanghelia Harului din 1Cor.15:1-4, îşi are temelia în Scripturile Vechiului Testament.  (Vezi Isaia 53:6 şi Ps. 16:10.)

Ap. Petru şi-a bazat porunca creştină să trăim în sfinţenie, pe citatul din Levetic.  Comparaţi 1Petru 1:15-16 cu Leveticul 11:44.  Ap. Pavel la fel a crezut în Ezechiel 3:18 şi l-a aplicat în timpul Noului Testament (Fapte 18:6).  (Aceasta nu înseamnă că toate lucrurile din Vechiul Testament trebuie să le punem în practică sub Noul Legământ).

În concluzie, să citezi Ps. 51:12 şi să spui că David şi-a pierdut numai bucuria mântuirii, este un argument lipsit de consistenţă.

De ce atunci, când le convine (celor care susţin OSAS) acceptă învăţăturile Vechiului Testament şi când nu le convine, nu acceptă nimic?

 

( NT. Dumnezeu nu se schimbă! El nu a schimbat standardurile!  Cerinţele de sfinţenie din Vechiul Testament sunt aceleaşi cu cele din Noul Testament).

 

 

Obiecţia nr.106

 

Dacă poţi tu produce un păcat, care poate cauza unui creştin pierderea mântuirii, atunci tu ai găsit un păcat care are o putere mai mare decât sângele lui Isus Hristos, deoarece 1Ioan 1:7 spune că sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţeşte de orice  păcat.

 

 

Răspuns:

Spiritual vorbind, păcatul murdăreşte o persoană, chiar dacă persoana aceea este una care a fost spălată şi curăţată când a fost salvată.  Lucrul acesta este evident din ce a spus Ap. Pavel lui Timotei în (1 Timot.5:22):

“ Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă : şi să nu te faci părtaş păcatelor altora: pe tine însuţi păzeşte-te curat.”

De asemenea, Domnul Isus a spus creştinilor din Sardes:

“ Totuşi ai în Sardes câteva nume, cari nu şi-au mânjit hainele.  Ei vor umbla împreună cu Mine,  îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici (Apoc. 3:4).

Pasjul din 1Ioan 1:7 are o condiţie cu el, care clarifică sensul propriu al acestui verset!

Versetul acesta spune:

“ Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice  păcat “ (1 Ioan 1:7 ).

Condiţia de a umbla în lumină după cum El este lumină, va anula promisiunea ataşată, dacă  nu-i se va satisface cerinţa formulată.

Domnul Isus ne-a învăţat că păcatul va fi întotdeauna o problemă în stoparea oamenilor de a intra în Împărăţia cerurilor (Marcu 9: 42-48).

Spunând aceasta, El nu a diminuat importanţa puterii sângelui propriu prin care suntem răscumpăraţi, dar a învăţat în mod clar că păcatul are putere spirituală distructivă, care poate trimite oamenii în focul care nu se stinge niciodată.  Nicăieri în pasajul acesta, Domnul nu a limitat puterea  păcatului de a osândi sufletul, numai la aceia care niciodată nu au fost salvaţi.

Învăţătura Domnului Isus Hristos este mult diferită de învăţătura propovăduitorilor OSAS, care încearcă să limiteze puterea distructivă a păcatului în viaţa oricărei persoane ce a avut cândva un moment de adevărată credinţă în Hristos.

 

 

Obiecţia nr.107

 

În 1Corinteni 3:12-15, se arată că lucrarea fiecărui credincios va fi încercată prin foc în faţa “scaunului de judecată al Domnului Isus Hristos,” înaintea căruia toţi trebuie să ne înfăţişăm (2Cor. 5:10).  Faptele bune vor aduce răsplată; lipsa faptelor bune nu cauzează pierderea mântuirii.  Persoana care nu va avea nici măcar un singur lucru bun (Toate  lucrurile făcute de ea vor fi arse de foc), va fi totuşi mântuită (1Cor. 3:15).

Nouă nu ne va veni să credem că o astfel de persoană ar putea fi salvată.  Totuşi, un om care poate să pară pe dinafară necreştin, care nu are fapte bune evidente (dacă L-a primit cu adevărat pe Domnul Isus ca Mântuitorul lui personal), este “salvat ca prin foc” şi nicicând nu va pieri, în ciuda lipsei faptelor bune.*

( Dave  Hunt, The Berean Call tract, Once Saved, Alwys Saved?)

 

 

Răspuns :

Să interpretezi 1Cor. 3:12-15 şi să spui că un credincios poate să nu aibă fapte bune şi totuşi să nu piară, înseamnează să înţelegi greşit credinţa salvatoare, şi de ce anumite lucruri vor fi arse în foc la ziua judecăţii.

Credinţa salvatoare va avea ataşată tot timpul faptele bune, ori altfel, credinţa acelui care nu face fapte bune, nu este genul de credinţă care  produce viaţa spirituală. 

În  legătură cu acest adevăr, Iacov spune:

“Fraţii mei, ce-i  foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte ?  Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască ? ( Iacov 2:14 ).

Tot astfel, Domnul Isus a descris pe aceia care într-adevăr vor intra  în Împărăţia cerurilor, în modul cel mai clar, după faptele lor bune :

“şi vor ieşi afară din ele (din morminte).  Ceice au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată.” (Ioan 5:29) .

Observaţi că toţi aceia care intră în Împărăţia lui Dumnezeu, fără nici-o excepţie, vor fi trimişi acolo, numai după faptele lor bune!

Domnul Isus a repetat acest adevăr  şi  în altă parte:

Dar El drept răspuns, a  zis :  “Mama şi fraţii Mei sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc” ( Luca 8:21 ).

Vezi de asemenea Rom 2:7; Evrei 5:9; şi 1Ioan 2:3-4.

Charles Stanley a scris următoarele despre 1Cor. 3:11-15 :

Această afirmaţie constituie cel mai puternic suport în favoarea eternei securităţi, şi ea se află în toată Biblia.*

(*Stanley, Eternal security: Can You Be Sure? pg.120).

De ce faptele vor fi, sau nu vor fi răsplătite, aşa cum este  menţionat în 1Cor. 3:15?  S-ar putea să fie aşa cum  Hunt, Stanley şi alţii spun?

Cel mai clar pasaj din Noul Testament care face o paralelă continuă cu 1Cor.3:11-15, se află în Matei 6:1-20.

În acest pasaj Domnul Isus însuşi ne-a spus de ce oamenii vor primi, sau nu vor fi, realmente, luaţi în considerare pentru  o posibilă răsplată.

Unii  dintre voi veţi fi întru totul surprinşi :  

 “ Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi  văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată dela  Taltăl vostru care este în ceruri.  Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi uliţe, pentru ca să fie slăviţi de  oameni.  Adevărat  vă spun, că şi-au  luat răsplata.  Ci tu , când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentruca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.  Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentruca să fie văzuţi de oameni.  Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.  Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.  Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun  o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.  Să nu vă asemănaţi cu ei ; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.  Iată dar cum trebuie să vă rugaţi :

Tatăl nostru care  eşti în ceruri !  Sfinţească-se Numele Tău ; vie  împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum  în cer şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele  dă-ne-o  nouă astăzi , şi ne iartă  nouă greşelile  noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor  noştri ; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.  Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci.  Amin !

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile  voastre.  Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.  Când postiţi să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, cari îşi sluţesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc.  Adevărt vă spun, că şi-au luat răsplata.  Ci tu, când  posteşti,  unge-ţi capul , şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că  posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns ; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Nu vă strânge-ţi comori pe  pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii ; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina, şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură “  ( Matei  6 : 1-20 ).

În mod evident, rezultă din spusele Domnului Isus, că faptele noastre (bune) de neprihănire, aşa cum sunt dăruirea la săraci, rugăciunile şi posturile, toate atrag după ele un potenţial de răsplată, dar numai  dacă noi facem acestea cu un motiv decent; unul care nu caută să fie onorat aici şi acum de  oameni.

Motivele noastre vor determina calitatea faptelor noastre bune (1Cor. 3:13), care vor fi descoperite în ziua aceea mare a venirii Domnului (1Cor. 4:5 ; Prov. 16:2).

În contrast cu OSAS, un motiv de a fi onorat de oameni acum, va acompania actul de neprihănire şi va face ca faptele bune să fie arse în foc,  (1Cor. 3:11-15).

Nicăieri în Matei 6:1-20, nu se fac nici cele mai vagi aluzii, aşa cum Stanley învaţă, că un comportament păcătos ca de exemplu trăirea în  păcat ca diavolii sau sinuciderea, face ca faptele noastre bune să ardă complet.   Notaţi vă rog lucrul acesta!

De altfel, ete imposibil să egalezi corect motivul de a fi onorat de oameni când faci lucruri lăudabile, cu trăirea în păcat ca şi Satana, şi să spui că astfel de fapte cauzează  pierderea răsplăţii!

În efortul de a sprijini OSAS, o învăţătură, care are tendinţa să îndepărteze teama de a păcătui, Dr. Stanley le conectează pe amândouă, fără nici un fel de suport biblic.

Să ne amintim că potrivit afirmaţiei Dr. Stanley, 1Cor.3:11-15 este pasajul cel mai relvant din toată Scriptura, care suportă  viguros învăţătura OSAS.

În lumina textului din Matei 6:1-20, interpretarea pasajului din 1Cor.  6:11-15, făcută de Dr.Stanley, este categoric demolată; drept urmare  învăţătura lor este foarte mult periclitată, deoarece pasajul, care zic ei că este un suport puternic pentru OSAS, în mod evident, înseamnă cu totul altceva când este citit împreună cu Matei 6:1-20.

Obiecţia  nr.108

 

…dragostea pentru Cel care ne-a salvat este superlativă şi singurul motiv acceptabil pentru a trăi o viaţă sfântă ; *

(* Hunt, CIB Bulletin, June 1989, pg.1 )

 

 

Răspuns :

Teama de Dumnezeu, ca şi dragostea pentru El, sunt întradevăr un motiv legitim ori raţional de a-I servi!  Domnul Isus a spus celor doisprezece ucenici ai Săi, când i-a trimis în lume:

“ Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul ; ci temeţi-vă mai degrabă de Cclce poate să piardă şi sufletul şi trupul  în gheenă”( Matei 10:28 ).

În afară de aceasta, noi citim:

“Adevărat : (ramurile) au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai  în picioare prin credinţă:  Nu te îngâmfa dar, ci teme-te !  Căci dacă nu a cruţat Dumnezeu  ramurile fireşti, nu te va cruţa  nici pe tine”   (Rom.11:20-21).

 

“Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă tremurând” ( Ps. 2:11).

“Astfel dar, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu  mult mai mult acum, în lipsa  mea” (Filip. 2:12).

Aşa dar, în mod foarte clar, nouă ni s-a poruncit să umblăm în frică faţă de Dumnezeu!

 

 

Obiecţia nr.109.

 

De sigur că, aceia care neagă securitatea eternă spun că o persoană care şi-a pierdut mântuirea, poate fi mântuită din nou-şi din nou, şi din nou, şi din nou.  Dar este vreodată această doctrină învăţată, ori măcar sugerată în vreun loc în scripturi? *

(* The Ankerberg Theological Research Institute News Magazine Vol. 4,  Nr.6, June 1997, pg.3)

 

 

Răspuns:

Sfânta Scriptură ne învaţă că o persoană poate fi salvată  mai de multe ori decât odată (Luca 15:24,32; Rom. 11:19-23 ; Iacov 5:19-20 ; Luca 22:32) şi trebuie să îndure până la sfârşitul vieţii ei de dragul mântuirii ( Matei 10:22 ; Evrei 3: 14 ; Apoc. 2 :10-11 ).

Acum, tu poţi să negi sau să ignori acest adevăr dacă doreşti, dar să ştii că aceasta nu va schimba cu nimic adevărul biblic.

 

 

Obiecţia nr.110

 

Faptul că noi suntem sigilaţi de Duhul Sfânt dovedeşte OSAS. 

O ştampilă a fost semnul de protecţie şi stăpânire.  Cuvântul grecesc Sphragizo era folosit despre o petricică pe care se fixa bine o pecete să nu se poată mişca într-o parte şi alta.  De fapt, după cât se pare aceasta a fost cea mai timpurie metodă de a distinge proprietăţile oamenilor din antichitate.  Pecetea a fost gravată cu un semn dinstictiv al proprietarului.  Pecetea de proprietate ori de protecţie a fost aplicată adesea în ceară moale cu ajutorul inelului cu sigil (sigla), care lăsa un semn întipărit pe ceară semnificând cine este proprietarul lucrului sigilat.

Când Duhul Sfânt ne sigilează, El presează inelul cu pecetea Tatălui  nostru ceresc şi lasă semnul proprietarului *

(*Joseph C. Dillow, The Reign of the Servant King pg.511).

 

 

Răspuns :

Acelaşi cuvânt grec, Sphragizo, folosit de Ap. Pavel în 2Cor. 1:22; Efes. 1:13; 4:30; pentru pecete,este de asemenea găsit la Matei 27:66, unde citim:

“ Ei au  plecat, şi au întărit mormântul, pecetluind  piatra şi  punând o strajă.”

Deoarece mai marele preoţilor şi fariseii care au dat ordin să sigileze piatra de la mormântul Domnului Isus nu au fost proprietarii acelui mormânt Matei 27:59-60, noi trebuie să subliniem că este o greşeală în interpretarea pe care o face OSAS, în această problemă.

De asemenea, sigilul acela nu a protejat mormântul de a nu fi deschis de  îngerii lui Dumnezeu când Domnul Isus Hristos s-a ridicat dintre cei morţi!

Sigilul a fost pus pe mormântul Domnului Isus să arate că acesta nu a fost atins de ucenicii învăţătorului, aşa  cum au crezut ei că s-ar putea întâmpla.

În concluzie, Ap. Pavel care a scris despre sigilul Duhului Sfânt, nu a crezut că acesta constituie o garanţie absolută, pentru toţi aceia care au fost odată mântuiţi, că ei vor intra în Împărăţia cerurilor.  Lucrul acesta rezultă fără nici-o îndoială din avertismentele apostolului scrise în Rom. 8:13 ; Gal. 6:8-9 şi din versetul asemănător de la 1Tim. 3:6, în care se îmţelege de la sine că sigilarea unui credincios nu-l împiedică să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.  În afară de aceasta, păcatele cum sunt; invidia, vrajba, mânia şi altele asemănătoare, sunt toate grave şi credinciosul care le comite şi nu se pocăieşte, nu va avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu ( Mat. 18:1-3 Gal. 5:15; 5:19-21).

 

(NT.  Duhul Sfânt, El este pecetea cu care am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.  Acest Duh Sfânt poate fi întristat, poate fi stins şi chiar luat de la cei ce au fost pecetluiţi, datorită vieţuirii lor păcătoase (Efes. 4:30; 1Tesal. 5:19; Isaia 63:10))

 

===============================================